<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Belgische bisschoppen reageren niet op disciplinaire procedure UCL tegen Mercier

KN Redactie 30 maart 2017
image
Pater Tommy Scholtes s.j., woordvoerder van de Belgische bisschoppenconferentie. (Screenshot: YouTube.com - KTOTV)

De Belgische bisschoppenconferentie doet geen uitspraken over de disciplinaire procedure die een katholieke universiteit startte tegen een docent die betoogde dat abortus moord is.

Dat zegt de woordvoerder van de bisschoppen, pater Tommy Scholtes s.j., tegen Katholiek Nieuwsblad. De voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, kardinaal Jozef De Kesel, is grootkanselier van de Université Catholique de Louvain (UCL).

Ophef over artikel Stéphane Mercier

De UCL startte de procedure tegen filosofiedocent Stéphane Mercier na ophef over een artikel van diens hand. In het stuk, dat hij gebruikte in een cursus filosofie voor eerstejaars studenten, betoogt Mercier op filosofische gronden dat abortus neerkomt op moord. De ophef ontstond nadat een stichting het document naar buiten bracht en verschillende media erover publiceerden.

‘Interne disciplinaire procedure’

“Er vindt nu een interne disciplinaire procedure plaats, daar kunnen en willen wij niet tussenkomen. We wachten de uitslag af”, aldus Scholtes. Volgens de woordvoerder hopen de bisschoppen dat dat naar aanleiding van de kwestie “een sereen maatschappelijk debat” over abortus kan ontstaan.

Stéphane Mercier zegt tegen Katholiek Nieuwsblad over het niet-reageren van de bisschoppen: “We hadden een moedige en sterke bisschop met mgr. André Léonard, maar hij is nu met emeritaat en zijn medebisschoppen zijn niet van hetzelfde kaliber, op zijn zachtst gezegd.”

‘Natuurlijk tegen abortus’

Woordvoerder Scholtes benadrukt dat de bisschoppen eerbied voor het leven hebben “en dus natuurlijk tegen abortus” zijn.

“De Kerk is tegen abortus, maar maakt onderscheid tussen een daad en personen. Zij begrijpt dat vrouwen of koppels soms voor een abortus kiezen. Dat is een drama voor het kind, de ouders en de maatschappij. Uit begrip voor de omstandigheden wil zij met nuance en tact en zonder veroordeling hierover spreken.”

Scholtes ging niet in op de vraag wat de bisschoppen vinden van een verklaring die de UCL vorige week publiceerde. Daarin stond dat Merciers standpunt “in tegenspraak” is met de waarden van de universiteit en dat het “onacceptabel” is “om in het kader van een cursus standpunten over te brengen die in tegenspraak zijn met deze waarden”.

‘Woord moord is te sterk’

Tegen de krant Le Soir zei Scholtes dinsdag onder meer: “De woorden van Stéphane Mercier lijken me karikaturaal. Het woord ‘moord’ is te sterk: het veronderstelt geweld, een daad begaan in helder geweten, met een doel, en dat houdt geen rekening met de situatie van de personen, vaak in de grootste nood.”

Tegenover KN zegt Mercier zich “ontmoedigd” te hebben gevoeld “toen ik hoorde dat pater Scholtes had gekibbeld over woorden en geweigerd de waarheid te zeggen dat abortus een moord is”.

Vaticanum II, Johannes Paulus II en paus Franciscus

Op internet reageerde Mercier door te wijzen op het Tweede Vaticaans Concilie en de encycliek Evangelium Vitae van paus Johannes Paulus II. In het conciliedocument Gaudium et Spes staat: “vruchtafdrijving en kindermoord zijn afschuwwekkende misdaden”. St.-Johannes Paulus II noemt abortus provocatus “het opzettelijk doden van een onschuldig menselijk wezen” en “een zeer ernstige en gevaarlijke misdaad”.

Ook verwijst Mercier naar Evangelii Gaudium waarin paus Franciscus over de bescherming van het ongeboren leven onder meer schrijft: “Ik wil wat dit betreft, volslagen eerlijk zijn. Dit is geen onderwerp dat onderhevig is aan vermeende hervormingen of “moderniseringen”. Het is niet progressief te pretenderen de problemen op te lossen door een menselijk leven te elimineren.”

Respect voor het leven

Scholtes zei in Le Soir verder dat artikelen als die van Mercier de Kerk niet helpen “in het kader van het appèl op het leven dat de paus lanceerde”.

Het respect voor het leven, voegde hij toe, hoort bij de kern van de geloofsleer, maar de paus deed ook een beroep “op de barmhartigheid: wij moeten begrip tonen, medelijden”.

‘Geen recht op abortus’

België kent, zegt Scholtes, “geen recht op abortus”, de wet bepaalt enkel dat het onder bepaalde omstandigheden niet vervolgd wordt. “Als zodanig ressorteert abortus nog altijd onder het strafrecht. De bisschoppen respecteren dat wettelijk kader.” In 1990 waren ze al tegenstander van de soortgelijke eerste abortuswet, aldus Scholtes.

Mars voor het Leven

Zondag vond in Brussel de Mars voor het Leven plaats, waar Mercier een van de sprekers was. Hij zei onder meer: “Het is mijn taak als filosoof vrijelijk te mediteren over de zin en de waardigheid van het leven. Een katholieke universiteit zou volgens mij de waardigheid van het leven moeten verdedigen. Ik geloof dat universitaire studenten perfect in staat zijn kritisch te denken en de waarde van vrijheid van meningsuiting te begrijpen.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.