fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Belgische Kerk meldt toename aantal misbruikmeldingen

Selinde van Dijk-Kroesbergen 16 september 2021
image
In België kwamen in 2020 59 meldingen binnen van seksueel misbruik binnen de Kerk. Foto: Ben White - Unsplash

De Belgische Kerk meldt een toename van het aantal meldingen van seksueel misbruik. Meestal gaat het over verjaarde feiten en in veel gevallen is de dader overleden.

Op  Kerknet.be publiceerden de Belgische bisschoppen het jaarverslag Seksueel misbruik van minderjarigen in de katholieke Kerk van België 2020. Hierin valt te lezen dat er een opgaande trend is als het gaat om het aantal meldingen die de afgelopen jaren bij één van de tien opvangpunten van de Kerk binnen kwamen.

Toename

De tien opvangpunten noteerden in de jaren 2016 en 2017 samen slechts acht gevallen van seksueel misbruik. In de jaren 2018 en 2019 waren het er in totaal 64. In alleen het jaar 2020 kwamen al 59 meldingen binnen.

“Wellicht”, staat er in het rapport, “is de toename van het aantal meldingen in 2020 een mogelijk gevolg van de steeds herhaalde bereidheid om ernstige aandacht te besteden aan eventuele herstelmaatregelen, ook al beseft men in de Kerk duidelijk dat het aangedane onrecht daarmee niet ongedaan kan worden gemaakt.”

Contexten

Voorheen ging het voornamelijk om wandaden die zich langer dan twintig jaar geleden hadden voorgedaan. Nu gaat bijna een derde van de  meldingen (30 %) over de laatste twintig jaar.

Niet alle gemelde wandaden speelden zich af binnen Kerk en parochie. Er werden ook zestien meldingen gemaakt van feiten die zich voordeden in een school. Daarnaast meldden dertien slachtoffers andere contexten.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De meeste melders (59%) komen uit Vlaanderen. Iets meer dan de helft (54%) is man. Verder blijkt uit de gegevens dat er een toename is van het aantal meldingen van slachtoffers die op het moment van het feit 21 jaar of ouder waren.

De daders zijn nagenoeg allemaal mannen, op drie na. Meer dan de helft (54 %) was al overleden op het moment van de melding van het misbruik.

Strijd tegen seksueel misbruik

In de strijd tegen seksueel misbruik werden in januari 2012 tien opvangpunten opgericht voor slachtoffers van misbruik binnen de Belgische Kerk – één voor elk van de acht bisdommen en twee voor de Vlaamse en de Franstalige kloosterordes en religieuze congregaties.

De Belgische Kerk gaat  dit jaar over op twee opvangpunten: één voor de Nederlandstalige, en één voor de Franstalige bisdommen en ordes en congregaties.

Erkenning en herstelmaatregelen

Via de opvangpunten wil de Kerk komen tot erkenning van de slachtoffers en herstelmaatregelen voor verjaarde feiten. Dat kan bijvoorbeeld door middel van financiële tegemoetkoming. Afhankelijk van de ernst van het feit kan die oplopen van tot maximaal 25.000 euro. In 22 van de 44 reeds afgesloten dossiers werden financiële tegemoetkomingen uitbetaald.

Een andere mogelijkheid is een gesprek als vorm van erkenning. Hiervan maakte in 2020 71% van de slachtoffers gebruik . 34% ging een stap verder, en vroeg om bemiddeling met de huidige verantwoordelijke van de congregatie of het bisdom waartoe de overleden dader behoorde. Slechts drie personen vroegen om een ontmoeting met de dader.

https://www.kn.nl/donaties/