<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Benedictijnse mantelzorg: tijdschrift De Kovel jubileert

Benoit Lannoo 1 november 2019
image
De redactie van De Kovel, met centraal in zwarte pij hoofdredacteur Dirk Hanssens o.s.b. Foto: dekovel.org

Tijdschrift De Kovel biedt zijn lezers spiritueel leesvoer vanuit de benedictijnse traditie. Onlangs vierde het zijn twaalfenhalfjarig bestaan.

Het monastieke tijdschrift De Kovel viert zijn koperen jubileum. “Wij bestaan wel degelijk twaalfenhalf jaar”, zegt Dirk Hanssens o.s.b., naast prior-administrator van de Leuvense abdij Keizersberg ook hoofdredacteur van De Kovel. “Want de redactie heeft een half jaar lang in gebed nagedacht en zorgvuldig de formats van het nieuwe tijdschrift ontwikkeld alvorens ermee van wal te steken.”

Het ‘Westmalleverband’

De Kovel is de vrucht van een samenwerking van alle Vlaamse en Nederlandse abdijen en priorijen van benedictijner- of cisterciënzersignatuur, het zogenaamde ‘Westmalleverband’. Het tijdschrift biedt zowel gewone maar bewuste christenen als ernstige en diepere zinzoekers spiritueel leesvoer vanuit de monastieke traditie, in het bijzonder vanuit de benedictijnse.

Het gebedskleed van de monniken

De term ‘kovel’ verwijst naar het kleed dat de monniken in de bidplaats over hun habijt dragen.

“Voor De Kovel circuleerde Monastieke informatie onder monniken en monialen”, legt hoofdredacteur Hanssens uit. “Dat lag echter zowat op apegapen, omdat het alleen bedoeld was om gelezen te worden binnen abdijen en priorijen.”

De wijde mantel van Maria

De Kovel wil meer zijn, vervolgt hij. “Denk aan een Mariabeeld zoals je dat her en der terugvindt, met een wijde mantel waar verschillende mensen onder schuilen. De Kovel wil het wijde gewaad van Maria zijn voor iedereen die hunkert naar harmonie en evenwicht in de rusteloze, versnipperde wereld van vandaag. De titel wijst uitdrukkelijk op de mantelzorg die de benedictijnse familie verschuldigd is aan al wie op zoek gaat naar betrouwbare geestelijke paden.”

“ De Kovel wil het wijde gewaad van Maria zijn voor iedereen die hunkert naar harmonie en evenwicht in de rusteloze, versnipperde wereld van vandaag”
- Hoofdredacteur Dirk Hanssens o.s.b.

Door een kloosterbril bekeken

“We merken wel dat vele mensen iets zoeken waarvan ze beseffen dat ze het zelf niet kunnen verwoorden”, zegt Hanssens. “Daarom hebben we de monastieke thema’s verruimd, want de hele wereld is eigenlijk een klooster. Zo maken we themanummers over economie of ecologie, of over vroomheid en eruditie, zoals het nummer dat nu op stapel staat. We bekijken deze thema’s telkens door een monastieke bril.”

Daarmee is het bereik groot, merkt Hanssens. “Wij bereiken natuurlijk degenen die in abdijen of priorijen leven, maar ook een ruime schare daarbuiten. Dat loopt van hooggeleerde professoren die meteen onze dossiers ter hand nemen, tot gewone mensen die meer geïnteresseerd zijn in pakweg de rubriek ‘Heropend’, over de herbestemming van abdijen, of in onze ‘Nieuwsflashes’ of ‘Kloostercadeaus’.”

Benedictus – Man van vrede

Om het koperen jubileum luister bij te zetten, programmeerde De Kovel driemaal het oratorium Benedictus – Man van vrede. Na de Leuvense Keizersbergabdij en de Mechelse Sint-Rombouts-kathedraal was er vorige zaterdag in de Dominicuskerk in Nijmegen een laatste uitvoering.

Het libretto van Dirk Hanssens vertelt het levensverhaal van de heilige Benedictus van Nursia, zoals opgetekend door paus Gregorius de Grote. Hij vulde het aan met citaten uit Benedictus’ Regel voor monniken en enkele aria’s die de kern van het monastieke charisma oproepen. Peter Pieters schreef de tonale, maar resoluut hedendaagse muziek met vele ritmewisselingen. De Dominicuskerk reageerde met een staande ovatie.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.