<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bestuursmededeling: Reorganisatie-aanvraag KN afgewezen

KN Redactie 13 april 2019

Hierbij willen we u nader informeren over de geplande reorganisatie bij Katholiek Nieuwsblad (KN). Zoals wij al eerder hebben laten weten heeft de reorganisatie tot doel KN financieel gezond en toekomstbestendig te maken.

In januari 2019 heeft het bestuur van KN in verband met het bovenstaande een ontslagaanvraag bij het UWV ingediend voor vijf medewerkers. Daarover berichtten wij u eerder in onze krant van 25 januari 2019 en op onze website. Wij betreuren zeer dat wij deze maatregel moesten nemen en dit was voor de betrokkenen vanzelfsprekend pijnlijk en moeilijk. In lijn met onze strenge beleid ten aanzien van privacy en uit respect voor de betrokken medewerkers hebben wij daarom, gedurende de looptijd van de aanvraag, op geen enkele wijze namen of andere gegevens in verband met de aanvraag of betrokkenen naar buiten gebracht.

Op 12 april 2019 ontvingen wij het bericht van het UWV dat de aanvraag is afgekeurd. Dit betekent dat wij ons opnieuw zullen moeten beraden op de toekomst van KN en over maatregelen zowel op de korte als de lange termijn. Ons doel is en blijft om trouw te blijven aan onze missie, namelijk het uitgeven van een nieuwsblad, dat de christelijke boodschap uitdraagt, zoals die door de rooms-katholieke Kerk wordt overgeleverd. Wij vertrouwen erop dat dit met uw steun en gebed gerealiseerd kan blijven worden.

Namens het bestuur van Stichting Katholiek Nieuwsblad,

Cécile de Quay (voorzitter)