fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisdom Breda biedt ‘luisterend oor’ aan wie zijn hart wil luchten

Sanne Gerrits 12 oktober 2020
image
Foto: Romain V - unsplash.com

Het gezinspastoraat van het bisdom Breda is gestart met een nieuw initiatief. Het ‘luisterend oor' is bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan iemand om het hart bij te luchten en eventueel samen mee te bidden.

“'Gedeelde smart is halve smart'", schrijft het Sint-Franciscuscentrum van het bisdom op zijn website, "en dat is wat we graag willen aanbieden. Via de website kun je contact leggen met een vrijwilliger die gelovig is en gewoon naar je wil luisteren en wellicht min of meer in dezelfde situatie zit of gezeten heeft.”

'Voor iedereen die iemand nodig heeft'

“We kwamen op het idee toen ​iemand met een gebroken gezinssituatie contact met ons zocht, dat was de aanleiding”, zegt Brechje Loenen van het gezinspastoraat van het bisdom Breda.

“Dit initiatief is er echter niet alleen voor mensen met een moeizaam huwelijk of die gescheiden zijn, maar voor iedereen die om wat voor reden dan ook iemand nodig heeft; iemand die een tijdje meeloopt.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Het kan bijvoorbeeld ook om een gezin gaan dat overbelast raakt en gewoon een paar helpende handen en een luisterend oor nodig heeft, of een eenzame oudere, of iemand die net zijn baan is kwijtgeraakt.”

Begrip voor wat iemand doormaakt

Loenen vormt samen met kapelaan Jochem van Velthoven de leiding van het gezinspastoraat. Psychologe Anna Plakas ondersteunt hen hierbij vanuit haar expertise en haar ervaring bij het Leger des Heils, waar ze werkt in een team dat gezinnen in complexe situaties ondersteunt.

“Het is gewoon belangrijk om er voor elkaar te zijn in goede en kwade dagen”
- Brechje Loenen, bisdom Breda

“We zoeken mensen in een vergelijkbare leefsituatie die het gesprek met mensen aangaan", zegt Loenen. "Dus een echtpaar wordt te woord gestaan door een echtpaar, een alleenstaande door een alleenstaande enzovoort. ​Het liefst koppelen we mensen aan ervaringsdeskundigen die van binnenuit begrijpen wat iemand doormaakt. Deze vrijwilligers vormen we en leren we onder meer luistertechnieken.”

'Er voor elkaar zijn'

In de eerste weken dat de dienst bestaat heeft nog niemand contact opgenomen, maar het ‘luisterend oor’ bestaat en  dat is misschien wel het voornaamste, zegt Loenen: “We willen gewoon de deur openzetten en expliciet bereikbaar zijn voor iedereen. Daarom hebben we dit aanbod op internet gezet.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ook mensen van buiten het bisdom kunnen gebruik maken van deze dienst, zegt Loenen.

"Er zijn ook geen kosten aan verbonden en je hoeft ook niet kerkbetrokken te zijn. We beseffen dat het gewoon belangrijk is om er voor elkaar te zijn in goede en kwade dagen.”

'Omzien naar elkaar'

“Ik denk dat de vruchten hiervan verdere reiken dan puur dit een-op-een contact", vervolgt ze. "Als Kerk is het belangrijk dat we een gemeenschap zijn van broers en zussen. Dat houdt in dat we naar elkaar omzien en elkaar dragen en steunen op onze weg.”

Het 'luisterend oor' is te bereiken via het gezinspastoraat van het bisdom Breda.

https://www.kn.nl/abonnementen/