fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisdom Roermond gaat ingrijpend reorganiseren

KN Redactie 23 oktober 2019
image
Bisschop Harrie Smeets van Roermond Foto: Bisdom Roermond

Het bisdom Roermond staat voor een ingrijpende reorganisatie. Het maakte onlangs bekend 9,9 van de in totaal 37 fte’s te schrappen, wat betekent dat veertien medewerkers hun baan verliezen.

De maatregel is het resultaat van maandenlange interne discussie en beraad over de toekomst van het bisdom. Financieel moest er iets veranderen, met een tekort van 1,9 miljoen euro over 2019.

Prioriteit bij ondersteuning parochies

Het bisdom heeft besloten de prioriteiten te leggen bij de ondersteuning van parochies op onder meer financieel-economisch en juridisch vlak en bij het onderhoud van kerken en andere gebouwen.

De Diocesane Pastorale Dienst, de Dienst Kerk en Samenleving en de catechistenopleiding Kairos zullen worden opgeheven. Het bisdom gaat geen eigen pastorale projecten meer uitvoeren. Daardoor verdwijnen er ook ondersteunende afdelingen en wordt één van de drie door het bisdom gebruikte panden gesloten.

‘Zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen’

De Roermondse bisschop Harrie Smeets zegt het zeer te betreuren afscheid te moeten nemen van een aantal van zijn medewerkers.

Hij geeft aan “de Kerk van de toekomst vooral te zien als een gemeenschap van lokale gemeenschappen, waarbij het bisdom op de achtergrond ondersteunend aanwezig is. De belangrijkste opdracht op het gebied van verkondigen, vieren en dienen ligt – onder leiding van de bisschop – vooral in de parochies”.

De parochies moeten daarnaast, zegt Smeets, “zoeken naar nieuwe en meer structurele bronnen van inkomsten voor de Kerk”.

Opbrengsten Kerkbalans gedaald

KN analyseerde begin dit jaar de cijfers van inzamelactie Kerkbalans over de periode 2006-2016. De opbrengsten uit Kerkbalans dalen, net als het percentage katholieke huishoudens dat deelneemt aan de actie. Wel bleken deelnemende katholieken gemiddeld meer te geven dan tien jaar geleden.

In het bisdom Roermond daalde de deelname in die periode met 30,8% en de opbrengst met 18,7%. De geefbereidheid nam toe met 17,5%.

Ook de verzamelde parochies in het bisdom hebben financieel tekort

Daarnaast kampen volgens de meest recente financiële cijfers – die over 2017 – ook de verzamelde parochies in het Roermondse met een financieel tekort. Dat bedroeg ongeveer 4,1 miljoen euro.

Uit de in juli door onderzoeksbureau Kaski gepubliceerde cijfers bleek dat de verzamelde parochies in zes van de zeven Nederlandse bisdommen een financieel tekort hebben. Enkel in het aartsbisdom Utrecht schreven de verzamelde parochies zwarte cijfers.