<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisschop dringt aan op serene viering Roze Zaterdag

KN Redactie 8 juni 2017
image
Mgr. Gerard de Korte (Foto: KN - Jan Peeters)

Mgr. De Korte schrijft in een brief dat hij heeft ingestemd met de oecumenische gebedsviering op Roze Zaterdag in de Bossche Sint-Jan “onder de voorwaarde dat er tijdens de gebedsdienst niets wordt gezegd dat tegen de leer van de Kerk ingaat”.

“Het mag niet gebeuren dat door de inhoud van de gebedsdienst religieuze gevoelens van onze gelovigen worden gekwetst”, schrijft de bisschop van Den Bosch in een brief bedoeld om de ontstane discussie over de gebedsviering te sussen.

‘Een gevoelig thema’

De oecumenische gebedsviering vormt de start van Roze Zaterdag. Het jaarlijkse evenement voor mensen met een andere seksuele geaardheid of genderidentiteit vindt dit jaar in Den Bosch plaats op 24 juni.

Naar aanleiding van de ontstane discussie daarover onder priesters en gelovigen, wilde de Bossche bisschop met de brief zijn positie verhelderen omtrent “een gevoelig thema dat veel emotie veroorzaakt”.

Geen demonstratie

De Korte benadrukt dat de viering allereerst onder verantwoordelijkheid valt van het pastoraal team van de kathedraal, in het bijzonder van plebaan Geert-Jan van Rossem. “Ik heb de plebaan de vrije keuze gelaten, echter onder de voorwaarde dat tijdens de gebedsdienst niets mag worden gezegd dat tegen de leer van onze Kerk ingaat.”

De bisschop schrijft verder dat hij er alle vertrouwen in heeft dat de viering “sereen” zal verlopen. “Hopelijk zullen de aanwezigen tijdens de gebedsdienst worden bemoedigd en versterkt in hun geloof dat God ons in Christus onvoorwaardelijk liefheeft.” De Korte benadrukt dat de liturgie vraagt om verstilling en dus “nooit gebruikt kan worden voor een demonstratie”.

Carnavalsvieringen

Ingaand op de bezorgdheid van gelovigen over de viering als start van Roze Zaterdag, trekt De Korte de vergelijking met de carnavalsvieringen in Brabant. “Ook tijdens de carnavalsdagen gebeuren er zaken die moeilijk met de katholieke ethiek te rijmen zijn.”

De bisschop schrijft verder dat hij geroepen is de leer van de Kerk inzake homoseksualiteit voor te houden, waarbij het huwelijk tussen man en vrouw het kader vormt van een geordende seksualiteitsbeleving. “Andere vormen van seksualiteitsbeleving gelden als ongeordend.”

Moeizame dialoog

Hij beaamt echter dat “deze visie haaks staat op dominante opvattingen rond relaties en seksualiteit in het huidige Nederland” en voelt zich als bisschop dan ook geroepen “de dialoog te blijven zoeken, hoe moeizaam die vaak ook verloopt”.

“Kerkelijk ideaal en de weerbarstige werkelijkheid botsen regelmatig met elkaar. Het vormt een pastorale wijsheid om de leer van de Kerk niet te gebruiken als een stok om te slaan maar als een staf om mee te gaan”, schrijft De Korte.

Verwijzend naar het spreekwoord ‘op de preekstoel een leeuw; in de biechtstoel een lam’ schrijft de bisschop dat “een wijze pastor probeert met iedere gelovige een weg te zoeken die begaanbaar is”. “Wij zijn dan niet geroepen om stenen te gooien. Immers als God zonden gaat tellen houdt niemand stand.”

Kritiek Bodar

Priester Antoine Bodar reageert in een opinie in het Nederlands Dagblad afwijzend op de ‘Roze Viering’ en de brief daarover van mgr. De Korte. “Hij zou het kerkelijk ideaal moeten uitdragen”, schrijft Bodar.

“Heeft de bisschop niet de taak in de openbaarheid als leeuw het ideaal uit te dragen en – los daarvan – in de biechtstoel (of wat daarvan momenteel over is) een gelovige persoonlijk en herderlijk tegemoet te treden? Dit geldt zowel de anders seksueel georiënteerden als hun ouders en andere betrokkenen.”

Waarom in de Sint Jan?

Ook begrijpt Bodar niet waarom de ‘Roze Viering’ juist in de Sint-Jan moet plaatsvinden. “Waarom de dienst niet gehouden in een protestants kerkgebouw of desnoods in een katholiek kerkgebouw met minder grote symbolische waarde?” (KN/ND)

Lees de volledige brief van bisschop De Korte.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.