fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisschop Schneider: vier kardinalen deden hun plicht

KN Redactie 25 november 2016
image
Mgr. Athanasius Schneider (foto: LSN)

De vier kardinalen hebben met hun dubia niet meer dan hun allereerste plicht gedaan.

Ze hebben dat bovendien op “profetische” wijze gedaan die volkomen in overeenstemming is met de kerkgeschiedenis. Dat zegt mgr. Athanasius Schneider. Hij stelt ook dat de “ongewoon heftige en onverdraagzame reacties” op het initiatief door sommige bisschoppen en kardinalen maar één doel hebben: het “tot zwijgen brengen van de stem der waarheid, die kennelijk de vredig mistige dubbelzinnigheid van deze klerikale critici verstoort en ergert.”

Aanhankelijkheid

In een verklaring getiteld Een profetische stem van vier kardinalen in de Heilige Roomskatholieke Kerk zegt de hulpbisschop van Astana, Kazachstan, dat de publieke oproep van de kardinalen ingegeven is door “oprechte collegiale aanhankelijkheid” voor de opvolger van Petrus, en dat hun handelen het onderricht van het Tweede Vaticaans Concilie volgt.

Precedenten

Mgr. Schneider, die de laatste jaren een veelgevraagd kampioen van katholieke orthodoxie is geworden, wees ook op historische precedenten voor dergelijke correctieve acties, waarbij hij bijzondere aandacht heeft voor de Ariaanse ketterij en citeert uit Sint Hilarius van Poitier, Basilius de Grote, Gregorius van Nazianze en de Zalige Kardinaal Newman. (KN/Catholic Herald)