<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisschop Wiertz van Roermond stopt

KN Redactie 6 oktober 2017
image
Bisschop Frans Wiertz (Foto: KN/Jan Peeters)

De bisschop van Roermond, Frans Wiertz, gaat met ingang van 2 december met emeritaat

Het kerkelijk recht vraagt diocesane bisschoppen die hun 75e levensjaar hebben bereikt de paus ontslag aan te bieden. Mgr. Wiertz, die op 2 december 75 wordt, heeft dat enkele maanden geleden al gedaan, schrijft hij in een brief aan de gelovigen van zijn bisdom. Het ontslag is door paus Franciscus aanvaard.

Verminderd gezichtsvermogen

“In mijn ontslagbrief heb ik de paus tevens verzocht om mij na 2 december niet te benoemen tot administrator van ons bisdom. Dit in verband mijn sterk verminderd gezichtsvermogen. Dat betekent dat ik op 2 december ook echt mijn bisschoppelijke activiteiten beëindig.”
Mocht de paus nog geen opvolger hebben benoemd kan het kapittel een waarnemend bestuurder aanwijzen.

Dankbaar voor steun

Wiertz, die ruim 24 jaar het bisdom heeft geleid, schrijft dat zijn ambt “een taak is, waar je meer mensen voor nodig hebt. Eén man alleen, bezit niet alle talenten die nodig zijn om het ambt van bisschop in te vullen.
Gelukkig mag ik zeggen dat ik in al die jaren ondersteund ben door onmiddellijke medewerkers bij het bisdom, in de staf, het kapittel, de adviesraden, het grootseminarie, het priester- en diakencollege, door pastoraal werkers en catechisten en door vele vrijwilligers in kerkbesturen, werkgroepen en parochies. Zij allen – u allen – hebt mij door daad en gebed geholpen om het bisschopsambt invulling te geven via liturgie, catechese, diaconie en pastoraat. Allen heel veel dank daarvoor.”

Vraag om vergeving

De bisschop schrijft zich bewust te zijn van “beperkingen, zondigheden en tekorten”. “Ik realiseer me dat er in de loop van de jaren onder u ook mensen zijn geweest, die zich door mijn toedoen gekwetst hebben gevoeld. Daarvoor wil ik een beroep doen op uw gave tot vergeving.”

‘Mooie jaren’

“Ik heb het ambt van bisschop met grote vreugde mogen vervullen. Er zijn zeker moeilijke perioden geweest, maar ik mag in grote dankbaarheid terugzien op de bijna kwart eeuw dat ik uw bisschop mocht zijn en met u door de tijd mocht trekken. Het zijn gelukkige jaren geweest.”
Op zaterdag 9 december zal bisschop Wiertz tijdens een feestelijke dankviering in de Sint-Christoffelkathedraal en een ontvangst in De Oranjerie in Roermond afscheid nemen. (KN)

  

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.