fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Bisschoppenconferenties EU: ‘Stemmen is recht, plicht en kans’

Peter Doorakkers 15 mei 2019
image
“Gaan stemmen is misschien slechts een eerste stap, maar een hoogst noodzakelijke”, schrijven de bisschoppen in een verklaring. Flickr.com - CCBY Håkan Dahlström

De Commissie van Bisschoppenconferenties in de Europese Unie (COMECE) heeft “alle gelovigen en alle mensen van goede wil” opgeroepen hun stem uit te brengen in de komende verkiezingen voor het Europees Parlement.

“Gaan stemmen is misschien slechts een eerste stap, maar een hoogst noodzakelijke”, schrijven de bisschoppen in een verklaring. “Stemmen is niet alleen een recht en een plicht, maar ook een kans om concreet vorm te geven aan de opbouw van Europa!”

De EU “is niet volmaakt en heeft waarschijnlijk een nieuw verhaal van hoop nodig”. Daarbij telt volgens hen “elke stem bij het kiezen van personen die hiertoe onze politieke opinies vertegenwoordigen”. Gaan stemmen “betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor de unieke rol van Europa op wereldniveau”, bijvoorbeeld op het vlak van het milieu. “Het algemeen belang is groter dan Europa.”

Nederlandse bisschoppen onderschrijven verklaring COMECE

De COMECE vertegenwoordigt de katholieke Kerk bij de Europese Unie. De Nederlandse bisschoppenconferentie publiceerde de verklaring van de COMECE op haar site en voegde toe deze te onderschrijven.

Gelovigen zouden in de aanloop naar de verkiezingen kandidaten kunnen bevragen over hun toewijding aan onder meer “de bescherming van menselijke waardigheid voor allen” en keuzes die “een nieuw christelijk humanisme weerspiegelen”.

‘Kerk heeft al tweeduizend jaar deel aan opbouw Europa’

“De katholieke Kerk heeft al twee millennia deel aan de opbouw van Europa, van het eerste begin tot aan vandaag daaraan bijgedragen met haar sociale leer”, aldus de COMECE.

De komende Europese verkiezingen “komen op het goede moment om de politieke keuzes te maken die een vernieuwde broederschap onder mensen koesteren door het Europese project opnieuw te lanceren”.

‘Stemmen is verantwoordelijkheid en plicht’

De Belgische bisschoppen gaven een verklaring uit voor de gecombineerde Europese, federale en regionale verkiezingen die op 26 mei in België gehouden worden. Ze deden dit samen met vertegenwoordigers van alle erkende erediensten en van het vrijzinnig humanisme.

In de verklaring ‘Stem met hart en verstand’ schrijven ze dat stemmen “onze verantwoordelijkheid” en in België ook “onze plicht” is. Wie stemt, drukt zijn mening uit, stellen de auteurs. “Zich onthouden, drukt een ongenoegen uit, maar zonder een alternatief te bieden.”

‘Extremisme en fundamentalisme vermijden’

Er wordt opgeroepen “gewetensvol” en “met kennis van zaken” van partijprogramma’s te gaan stemmen. :We nodigen iedereen uit daarbij elke vorm van extremisme en fundamentalisme te mijden.”

“We zeggen ‘neen’ tegen haat en geweld en kiezen voor een democratie met respect voor diversiteit, gewetensvrijheid en vrije uiting van de levensbeschouwingen.

‘Versterk dialoog tussen Kerken en EU’

Om de problemen in Europa aan te pakken, moet de EU volgens de COMECE “haar gemeenschappelijke identiteit herontdekken en haar solidariteit versterken om de sociale banden te vernieuwen die er bestaan in en tussen landen en volkeren”.

Ook vragen de bisschoppen om het verder versterken van de dialoog tussen de EU en Kerken en religieuze gemeenschappen in de Unie.

‘EU moet gezinnen beschermen’

Er is volgens de bisschoppen nood aan een EU “die gezinnen, de meest kwetsbaren en culturen beschermt”. Ze pleiten voor “gezinsvriendelijke regels en praktijken (…) ter ondersteuning van de integrale menselijke ontwikkeling van personen en gemeenschappen”.

Geboorte en vergrijzing

In de EU zou demografie een centrale plaats moeten innemen, en dat “betreft zowel geboorte als vergrijzing. (…) Jonge Europeanen hebben behoefte aan herstel van vertrouwen om een gezin te kunnen stichten en om hoop terug te krijgen in hun land van herkomst door gemeenschappelijke, wederzijds vruchtbare projecten”.

Andere uitdagingen voor de EU

Andere uitdagingen liggen volgens de bisschoppen op het vlak van digitalisering, waar behoefte is aan “stevige ethische kaders” en op het vlak van armoedebestrijding en het bevorderen van “een sociale markteconomie”.

Verder schrijven ze “een hernieuwde poging” te verwachten “tot het vinden van doeltreffende en gezamenlijke oplossingen betreffende migratie, asiel en integratie”.

Subsidiariteit

Het principe van subsidiariteit – niet op een hoger niveau regelen wat op een lager bestuursniveau kan gebeuren – moet “de belangrijkste steunpilaar” zijn van “een Unie waarin allen zich thuis kunnen voelen als gelijkwaardige medewerkers”.

“Daarbij gaat het ook om koesteren en behouden van de dingen die de EU tot stand heeft gebracht en om ambitieus genoeg te zijn om nieuwe resultaten te vinden.”

De hele verklaring van de COMECE is hier te lezen.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.