fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Bisschoppen Ghana: ‘emigratie naar Europa schaadt ons land’

KN Redactie 4 december 2018
image
Afrikaanse migranten in de woestijd. Foto EU Civil Protection and Humanitarian Aid Operations

De katholieke bisschoppen van Ghana maken zich grote zorgen over de stroom Ghanezen die hopen in Europa een beter bestaan op te kunnen bouwen. Dat schaadt ons land, aldus een verklaring van de bisschoppenconferentie.

De kerkleiders waren onlangs in Techiman bijeen voor hun jaarlijkse vergadering. De stad, vierhonderd kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Accra, ligt in de regio Brong Ahafo, vanwaar veel jongeren de onzekere reis naar Europa aanvangen. Vorig jaar werden alleen al vanuit Libië 4.000 Ghanezen gerepatrieerd. Van hen kwamen er 1562 uit Brong Ahafo.

Prioriteit

De bisschoppen spreken hun droefheid uit over de vele jonge landgenoten die in de Sahara bezwijken of verdrinken in de Middellandse Zee. De migranten staan onderweg bloot aan uitbuiting, beroving en verkrachting.

“Wij delen de angst van families die het contact hebben verloren met hun verwanten en bidden om hun terugkeer. Om het grote aantal migranten uit dit deel van ons land terug te dringen hebben wij Caritas Ghana, onze ontwikkelings- en hulporganisatie, opdracht gegeven deze plaag prioriteit te geven”, aldus de verklaring.

Berucht in de regio

Volgens Caritasdirecteur Samuel Zan Akologo komen verhoudingsgewijs de meeste illegale migranten uit de regio Brong Ahafo. In een interview met Crux vertelt hij dat twee steden in de regio berucht zijn vanwege centra die openlijk werven. “In één klap zijn 700 migranten vanuit de VS gerepatrieerd. En er wachten nog velen op repatriëring.”

‘Rampzalig’

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn er veel Ghanezen onder de geredden en bezweken migranten. Akologo noemt de situatie “rampzalig”. Ghanezen staan op de vijfde plaats waar het gaat om illegale migranten in Libië. Nigerezen (78.723) en Egyptenaren (78.616) voeren de lijst aan.

Sinds 2014 zijn meer dan 400.000 Afrikaanse migranten en vluchtelingen de Middellandse Zee overgestoken van Libië naar Italië. Wereldwijd hebben sindsdien naar schatting 15.000 mensen de tocht naar een beter bestaan niet overleefd.

Andere nationaliteit

Hoeveel Ghanezen zijn bezweken is volgens IOM-coördinator Kojo Wilmot onmogelijk te becijferen. “De situatie is ernstig. Het probleem is dat we niet veel horen over Ghanese migranten die het leven laten. Dat komt, blijkt uit onderzoek van ons, dat de meeste Ghanezen in een poging asiel te krijgen een andere nationaliteit veinzen. Want als zij zeggen Ghanees te zijn, is de kans asiel te krijgen uiterst minimaal.

Maar afgaande op wat wij weten van de terugkeerders met wie wij werken zijn er veel Ghanezen onder deze ramp waar levens worden verloren op de zoektocht naar groenere weiden.”

Werkloosheid en armoede

Factoren die bijdragen aan die zoektocht zijn volgens Akologo “hoge jeugwerkloosheid, grote armoede, verlies van levensonderhoud als gevolg van landjepik en sociale druk gebaseerd op het idee door migratie succes te kunnen hebben en een verlies aan vertrouwen dat de nationale overheid de welvaart kan bevorderen.” 28% van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Migratie ‘een ramp’

Volgens de Caritasdirecteur betekent niet alleen het verlies aan mensenlevens een ramp. De landbouwsector kampt met toenemende vergrijzing doordat jonge mensen wegtrekken, familiebanden worden verbroken en het land kampt met een extra financiële last om de gerepatrieerden op te vangen. Het land is voor zijn inkomsten grotendeels afhankelijk van de landbouw.

Informatiecampagne

Caritas gaat informatiecampagnes opzetten om de Ghanezen te weerhouden van het aangaan van gevaarlijke en onzekere avonturen. De katholieke hulporganisatie probeert ook druk uit te oefenen op de regering om het nationale migratiebeleid door te voeren.

Dat werd twee jaar geleden met hulp van het IOM opgezet om de interne, regionale en internationale migratiestromen te beheersen, de voordelen te bevorderen en de kosten ervan te minimaliseren. Maar daar is nog weinig van terecht gekomen.

Voorkomen en helpen bij terugkeer

Caritas is ook betrokken bij een hulp- en informatiecentrum dat jongeren tijdig en betrouwbaar moet informeren over migratie. Het centrum moet repatrianten helpen weer in hun eigen samenleving te integreren. “Wij hebben ook plannen om een tijdelijke opvang op te zetten voor repatrianten. De bisschoppenconferentie heeft een stuk grond en een klein gebouw aangeboden, maar Caritas Ghana heeft niet de middelen om het bewoonbaarder te maken.” (KN/Crux)