fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Hof Italië wijst referendumaanvraag over legalisering hulp bij zelfdoding af

Selinde van Dijk-Kroesbergen 17 februari 2022
image
Een leeg ziekenhuisbed. Het Italiaanse Constitutionele Hof heeft 15 februari een referendum tegengehouden over legalisering van hulp bij zelfdoding. Foto: Martha Dominguez de Gouveia – Unsplash

Het Italiaanse Grondwettelijk Hof heeft dinsdag een nationaal referendum over het toestaan van hulp bij zelfdoding geblokkeerd: als het huidige verbod opgeheven zou worden, schendt dat volgens het Hof de grondwettelijk verankerde bescherming van het menselijk leven.

De Italiaanse bisschoppen reageerden dinsdag dat ze deze beslissing als een uitnodiging zien “om nooit de inzet van de samenleving als geheel te marginaliseren, om de nodige steun te bieden om de situatie van lijden of nood te overwinnen of te verlichten”.

Petitie

Een petitie met meer dan 1,2 miljoen handtekeningen waarin om het nationale referendum werd gevraagd, werd in oktober 2021 bij de Italiaanse rechtbank ingediend. Het Hooggerechtshof verklaarde bijna 550.000 van de handtekeningen geldig – meer dan nodig was om de vraag door het Grondwettelijk Hof te laten beoordelen.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De ondertekenaars wilden dat het veroorzaken van iemands dood met zijn of haar toestemming, niet langer strafbaar zou zijn. Momenteel staat daar een gevangenisstraf van zes tot vijftien jaar op.

In plaats daarvan zou hulp bij zelfdoding alleen strafbaar moeten blijven wanneer er minderjarigen bij betrokken zijn. Ook bij gevallen waarbij onder dwang toestemming wordt gegeven of waar het personen betreft die niet in staat zijn om toestemming te geven vanwege een mentale handicap of vanwege alcohol- of drugsgebruik zouden strafbaar blijven.

Niet-ontvankelijk

Het Grondwettelijk Hof achtte de referendumvraag echter niet-ontvankelijk. Als het referendum tot afschaffing van de bestaande strafbaarstelling zou leiden, zou “de grondwettelijk noodzakelijke minimale bescherming van mensenlevens in het algemeen, en in het bijzonder met betrekking tot zwakke en kwetsbare personen, niet behouden blijven.”

Binnenkort stemt het Italiaans Huis van Afgevaardigden zich over een wetsvoorstel ter legalisering van hulp bij zelfdoding. Vanaf donderdag zullen de afgevaardigden stemmen over wijzigingen in de ontwerptekst.

“We moeten mensen begeleiden naar de dood, maar niet de dood uitlokken of enige vorm van zelfmoord vergemakkelijken”
- Paus Franciscus

Paus Franciscus en hooggeplaatste Vaticaanse functionarissen hebben zich in de afgelopen weken uitgesproken over de leer van de Kerk over de waardigheid van het menselijk leven.

Tijdens zijn algemene audiëntie op woensdag 9 februari sprak de paus over “onaanvaardbare neigingen tot moord”: “We moeten mensen begeleiden naar de dood, maar niet de dood uitlokken of enige vorm van zelfmoord vergemakkelijken”, zei hij.

“Vergeet niet dat het recht op zorg en behandeling voor iedereen altijd prioriteit moet krijgen, zodat de zwaksten, vooral ouderen en zieken, nooit worden afgewezen”, vervolgde de paus. “Het leven is een recht, niet de dood, die moet worden verwelkomd, niet toegediend. En dit ethische principe gaat iedereen aan, niet alleen christenen of gelovigen.”

Bronnen: CNA en CNS

https://www.kn.nl/donaties/