fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Ierse bisschoppen gaan in gesprek met kerkverlaters als voorbereiding op synode

Catholic News Service 12 maart 2021
image
Aartsbisschop Eamon Martin van Armagh (Noord-Ierland) in 2018. Ierse bisschoppen hebben een plan aangekondigd voor een nationale synode. Foto: CNS Photo - Paul Haring

De bisschoppen van Ierland gaan zich in de aankomende vijf jaar beraden op een nieuw pastoraal programma voor de toekomst van de Ierse katholieke Kerk. Katholiek opgevoede mensen die de Kerk de rug toe hebben gekeerd zullen ze hiervoor consulteren.

In een verklaring van 10 maart staat dat de prelaten geloven dat “een synodale weg die leidt naar een nationale synode ons uitnodigt om samen op reis te gaan om te zien wat de Heilige Geest op dit moment tegen de Kerk in Ierland zegt.”

‘Enorme uitdagingen’

De bisschoppen zijn zich bewust van “de enorme uitdagingen voor het katholieke geloof” die de afgelopen 50 jaar zijn ontstaan. Samen met de snelle transformatie en secularisatie van de samenleving heeft het geleid tot een kleiner aantal mensen dat het geloof praktiseert en een afname in religieuze roepingen.

Ze spreken ook hun bezorgdheid uit over de vele mensen die de Kerk hebben verlaten en die zich “in sommige gevallen genegeerd, buitengesloten of vergeten voelen”. Die stemmen moeten worden gehoord, vinden ze.

Synodaliteit

Sinds zijn verkiezing in 2013 heeft paus Franciscus gezegd dat hij het concept van synodaliteit – zoals verwoord op het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren zestig – nieuw leven wilde inblazen.

Een recent document van de Congregatie voor de Geloofsleer van het Vaticaan definieerde het principe van synodaliteit als “de werking van de Geest in de gemeenschap van het Lichaam van Christus en in de zendingsreis van het volk van God”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

In de Ierse context wordt verwacht dat het proces zal leiden tot een nationale bijeenkomst van leken, priesters, bisschoppen en religieuzen om een nieuw pastoraal programma voor de toekomst van de kerk uit te stippelen.

De stemmen van vrouwen

Ook de stemmen van vrouwen zullen gehoord worden in de synode, zeggen de bisschoppen.

“Hoewel veel vrouwen erg betrokken zijn bij het kerkelijk leven in Ierland, erkennen we de cruciale noodzaak om de bijdrage van vrouwen te eren, hun diepe zorgen te horen, hun rol formeel te erkennen en nieuwe modellen van medeverantwoordelijkheid en leiderschap te formuleren waarbij alle leken betrokken zijn – vrouwen en mannen.”

Het synodale pad

De voorbereidingen voor de synode zullen twee jaar in beslag nemen. Naar verwachting zal deze zomer een werkgroep worden opgericht met leken, religieuzen, priesters en bisschoppen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

“Terwijl we het synodale pad ingaan, vragen we om gebeden dat dit een tijd van vernieuwing, hervorming en nieuwe hoop mag zijn voor het hele volk van God in Ierland”, concludeerden de bisschoppen.