fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

‘Kijk naar oorzaken migrantenstromen’

KN Redactie 14 januari 2019
image
Latijns-Amerikaanse migranten steken de grens tussen Mexico en de VS over Foto: CNS Photo/Hannah McKay, Reuters

Om de problemen rond migratie op te lossen moet meer naar de oorzaken worden gekeken. Dat zegt de vice-voorzitter van de internationale hulporganisatie Catholic Relief Service (CRS) in een interview met CNA.

“We willen meer aandacht voor de redenen waarom mensen vluchten”, aldus Bill O’Keefe. CRS zet zich niet alleen in voor de opvang van migranten, maar ook voor de aanpak van de oorzaken van migratie.

Vervolging, geweld en armoede

“Er zijn talloze redenen waarom mensen migreren. Maar vooral conflicten, vervolging, klimaatverandering en extreme armoede zijn de voornaamste drijfveren.  Als voorbeeld noemt O’Keefe vluchtelingen die asiel willen aanvragen in de VS vanwege vervolging en geweld. Het gaat om mensen die vanwege religieuze vervolging wegtrekken uit het Midden-Oosten, om burgeroorlog in sommige delen van Afrika of vanwege bendegeweld in Midden-Amerika. Daarbij gaat het om “gedwongen migratie”. “Hun leven staat op het spel. Zij vluchten als zij ervan overtuigd zijn geraakt dat blijven gelijk staat aan een doodvonnis.”

Geen toekomstperspectief

Hij ziet ook migranten die hopen op een beter leven, vaak omdat zij geen toekomst zien of manieren om aan de extreme armoede in hun eigen land te ontkomen. In een deel van West-Afrika waar CRS werkt zijn rurale gemeenschappen waar families al generaties van de landbouw of veeteelt leven. Maar door klimaatverandering zijn de opbrengsten te laag geworden om van te leven. De jongeren zien daar geen toekomst meer voor zichzelf en voelen zich gedwongen te vertrekken.

Geest van gastvrijheid

Terwijl de bouw van de anti-immigrantenmuur het land diep verdeelt bepleit bisschop Joe Vásquez een “geest van gastvrijheid”.  “Die moeten wij als Kerk belichamen tegenover de immigranten en vluchtelingen in ons midden die in onze Kerk en onze gemeenschap delen.” De bisschop van Austin is voorzitter van de bisschoppelijke commissie voor migranten.

Overheid deels plat

President Trump houdt door dik en dun vast aan de bouw van een muur die de VS moeten beschermen tegen drugs en bendegeweld. Doordat de Democraten in het Congres weigeren akkoord te gaan met de begroting hebben verschillende overheidsdienst sinds drie weken geen geld meer en ligt al drie weken een deel van het openbare leven plat.

Brede aanpak

De Amerikaanse bisschoppen pleiten al veel langer voor een brede aanpak van de immigratiehervormingen. Daartoe behoort een legaliseringsprogramma, samen met “doelgerichte, proportionele en humane handhavingsmaatregelen.”

Zo pleiten zij voor een programma dat tijdelijk werk mogelijk maakt om daarmee aan de marktvraag te kunnen voldoen en misbruik tegen te gaan. Daarnaast willen ze meer beschermende maatregelen, met nadruk op gezinshereniging, en beleid dat gericht is de diepere oorzaken van immigratie tegen te gaan. Wat O’Keefe betreft ligt daar een belangrijke sleutel voor het probleem.

Neem vluchtdwang weg

“Wat meer gerichte aandacht vraagt  is hoe landen in Midden-Amerika bijvoorbeeld kunnen worden geholpen geweld, bendes en armoede te bestrijden zodat mensen zich niet meer gedwongen voelen dat te ontvluchten.” In El Salvador, waar extreem bendegeweld duizenden mensen op de vlucht heeft gedreven, heeft CRS een programma dat erop gericht geweld te verminderen. Door jongeren te helpen hun school en studies af te maken, werk te vinden en te laten zien dat er alternatieven zijn voor aansluiting bij criminele bendes probeert CRS toekomstperspectief te bieden.

Positieve resultaten

“Zo’n 15.000 jongeren hebben dat programma met succes afgerond en een hoog percentage houdt het vol als we kijken naar opleiding en werk.” De organisatie zoekt contact met lokale bedrijven om de doorstroom naar werk te verbeteren. Soms lukt het voormalige bendeleden niet om werk te vinden, waarna ze gemakkelijk weer in hun oude rol vervallen. Een certificaat van het programma vergroot de kansen op werk, aldus O’Keefe.

Eten en onderwijs

In samenwerking met de Amerikaanse regering werkt CRS aan een maaltijdprogramma voor scholen in arme landelijke delen van Honduras. Daarmee wordt geprobeerd een nauwere band tussen gezinnen en scholen te creëren zodat de neiging om te vertrekken kleiner wordt. “Hoe meer kinderen op school zitten, des te minder wordt de kans dat zij in problemen raken.”

Ook helpt CRS boeren bij de toepassing van nieuwe technieken of eventuele keuze voor andere gewassen. Dat is soms nodig als gevolg van de klimaatsverandering. Dat heeft voorkomen dat boeren tot armoede vervielen. Sommigen zijn er economisch op vooruit gegaan. “Daardoor kunnen ze blijven en voelen ze geen dwang om weg te gaan.” (CNA)