fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Omstreden ‘synodale weg’ Duitsland gaat komende zondag ceremonieel van start

KN Redactie 27 november 2019
image
Kardinaal Marx zal aanstaande zondag in München de 'synodale kaarsen' aansteken. (Foto: CNS photo/Sascha Steinbach, EPA)

Met het aansteken van ‘synodale kaarsen’ lanceert de katholieke Kerk in Duitsland aanstaande zondag een twee jaar durende reeks discussies over onder meer de seksuele moraal, het celibaat en de rol van vrouwen in de Kerk.

Kardinaal Reinhard Marx zal op Adventszondag samen met lekenleider Karin Kortmann een kaars aansteken in de beroemde Frauenkirche, of ‘Onze-Lieve-Vrouwekerk’, van München.

Niet langer bindend

De ontwerpstatuten van de – niet langer bindende – ‘synodale weg’ werden op 22 november goedgekeurd door een meerderheid van het Centraal Comité van Duitse Katholieken (ZdK) tijdens de plenaire vergadering van de lekengroep. Een motie om de statuten te wijzigen en meer te ​​focussen op evangelisatie werd verworpen.

Oproep van de paus terzijde geschoven

Karl zu Löwenstein, lid van ZdK, herinnerde zijn collega’s tijdens die vergadering aan de oproep van de paus om het belang van evangelisatie tijdens het synodale proces niet te vergeten. “Voordat we over de structuur van de kerk debatteren en besluiten nemen, moet men eerst de boodschap van Christus centraal stellen”, betoogde hij.

Twee vice-presidenten van de katholieke lekenorganisatie waren het hier echter niet mee eens. Zowel Claudia Lücking-Michel als Karin Kortmann, beide Duitse politici (van respectievelijk de christendemocratische CDU en de sociaaldemocratische SPD), betoogden dat elke wijziging de start van de synodale weg zou vertragen.

“Als een synode de geloofsleer wil veranderen, dan is het niet langer een synode”
- Kardinaal Robert Sarah

Toestemming Vaticaan

De Duitse bisschoppen hadden aanvankelijk een ‘bindend’ synodaal proces gepland voor de Duitse katholieken dat maatgevende resoluties zou goedkeuren over morele en kerkelijke kwesties. Maar door een interventie van het Vaticaan ontstond de zorg dat de ‘synodale weg’ in feite een kerkprovinciaal concilie was, die niet kon worden gehouden zonder toestemming van het Vaticaan. Na die interventie werden de oorspronkelijke concept statuten gewijzigd om ervoor te zorgen dat ze niet langer kerkrechtelijk bindend waren.

Felle kritiek

Kardinaal Robert Sarah uitte zijn bezorgdheid over de geplande synode tijdens zijn bezoek aan Duitsland van vorige week. “Als een synode de geloofsleer wil veranderen, dan is het niet langer een synode.”

Geheel ongebruikelijk schreef paus Franciscus in juni persoonlijk een brief aan alle Duitse katholieken, waarin hij waarschuwde voor zinloos structureel manoeuvreren. Hij herhaalde zijn oproep tot evangelisatie voorafgaand aan het aangekondigde proces.

Naast zorgen over een gebrek aan aandacht voor de verspreiding van het evangelie, kregen ook andere agendapunten felle kritiek van bekende theologen. De onderwerpen die op de agenda van het proces staan betreffen voornamelijk seksuele moraliteit, macht en kerkelijke ambten. Hete hangijzers daarbij zijn onder meer de kerkelijke zegen voor homoseksuele paren en de wijding van vrouwen.

(Bron: Catholic News Agency)