fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Onzekerheid voor katholieken in Afghaanse chaos

Luuk van den Einden 18 augustus 2021
image
Afghaanse vluchtelingen in de hoofdstad Kabul, waar talloze mensen gestrand zijn in hun poging voor de oprukkende Taliban te vluchten. Foto: CNs photo - Reuters

Hulporganisaties vrezen hun werk te moeten staken en religieuzen proberen het land te ontvluchten. Sinds de val van Kabul klinken er geen geluiden van hoop meer vanuit de kleine katholieke gemeenschap in Afghanistan.

Nu de Taliban de hoofdstad Kaboel in handen hebben en buitenlanders en Afghanen wanhopig proberen om het land te ontvluchten, is de chaos in Afghanistan compleet. Het handjevol katholieken in het land gaat een onzekere toekomst tegemoet: velen wensen te blijven om hun humanitaire hulpprojecten voort te zetten, maar het is nog maar de vraag of dat onder het bewind van de Taliban mogelijk zal zijn.

Werkzaamheden neerleggen

De Italiaanse tak van hulporganisatie Caritas vreest haar werk met kwetsbare minderjarigen in Afghanistan te moeten neerleggen. “De instabiliteit van de situatie zal er mogelijk toe leiden dat we onze werkzaamheden moeten neerleggen”, meldt de liefdadigheidsinstelling via een persbericht.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Het wordt alsmaar onzekerder of we in de toekomst in Afghanistan kunnen blijven. Ook vrezen we voor het lot van de kleine groep Afghaanse christenen.” Volgens Caritas Italië hebben katholieke religieuzen geen andere keuze dan het land verlaten.

Gestrande jezuïeten

Afghanistan verlaten probeert ook Jerome Sequeira, hoofd van de jezuïetenmissie in het land. De orde probeert hem en een andere gestrande priester “met alle mogelijke middelen” uit het land te halen, maar tot nu toe zonder succes. “Er zijn geen vluchten”, laat Sequeira per brief weten. “Alles hangt af van de afspraken tussen de Verenigde Naties en de Taliban.”

De jezuïetenmissie heeft alle activiteiten gestaakt en haar medewerkers zo goed als mogelijk in veiligheid gebracht. “We hebben ons in onze woningen teruggetrokken”, schrijft Sequeira. “Ik dank iedereen die bidt voor onze veiligheid.” Daaraan voegde hij toe dat de situatie zo vreemd en chaotisch is dat “zelfs veiligheid hier geen logica meer volgt.”

“Momenteel kunnen we alleen maar bidden voor de Afghanen, plaatselijke hulporganisaties ondersteunen en lokale leiders een stem geven.”
- Timothy Broglio, militair ordinarius van de VS

De Sant’Egidiogemeenschap vraagt de Europese Unie ondertussen om haar verantwoordelijkheid tegenover de Afghaanse bevolking op te nemen in de vorm van een luchtbrug. Daarmee zouden vluchtelingen veilig het land kunnen verlaten. “Naast het personeel dat Europese troepen ondersteunde, heeft ook de bevolking onze hulp nodig, vrouwen en meisjes in het bijzonder”, aldus de gemeenschap op haar website. “Veel mensen zijn bang voor wraakacties.”

Sant’Egidio roept hulporganisaties op om wel in Afghanistan te blijven: “De Afghanen mogen niet in de steek worden gelaten.”

Alleen maar bidden

Timothy Broglio, ordinarius (aartsbisschop) van het militair ordinariaat van de Verenigde Staten, vindt het belangrijk dat “de waardigheid van de Afghanen gerespecteerd wordt te midden van alle chaos.” Broglio, die zelf in het verleden twee bezoeken aan Afghanistan heeft gebracht, ziet dat de situatie weinig hoop biedt. “Momenteel kunnen we alleen maar bidden voor de Afghanen, plaatselijke hulporganisaties ondersteunen en lokale leiders een stem geven.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Broglio maakt zich in het bijzonder zorgen om de zesduizend Amerikaanse militairen die nog in het land zijn om evacués en vliegvelden te bewaken. “We bidden dat er geen geweld zal zijn en dat iedereen die weg wil, veilig zal kunnen vertrekken.”

Bronnen: Catholic News Agency, Catholic News Service, Sant’Egidio