fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Buitenland

Zwitserse kerken steunen wet tegen milieu- en mensenrechtenschendingen

Jonathan Luxmoore - OSV News 16 oktober 2020
image
Klimaatdemonstratie in Trient, Zwitserland, september 2020. Eind november vindt in Zwitserland een referendum plaats over een wet die milieu- en mensenrechtenschendingen door bedrijven aan moet pakken. Foto: CNS photo - Denis Balibouse, Reuters

De katholieke Kerk in Zwitserland heeft zich achter wetgeving geschaard die bedrijven bestraft die het milieu schaden of de mensenrechten schenden.

“Dit initiatief richt zich op mensenrechtenschendingen, waarvan de belangrijkste slachtoffers de armste en meest kwetsbare groepen zijn”, zo stelt een gezamenlijke oproep van katholieke en protestantse leiders in Zwitserland. “Het doet een dringende oproep, zowel aan onze regering als aan de gemeenschap van naties, om vastberaden en zonder compromissen deel te nemen aan het bevorderen en eerbiedigen van mensenrechten wereldwijd.”

Referendum

De verklaring werd gepubliceerd in de aanloop naar een referendum op 29 november over een initiatiefwet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, die Zwitserse bedrijven zou verplichten om milieu- en mensenrechtennormen te handhaven, onder dreiging van controles en sancties.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Grondrechten

De religieuze leiders stellen dat de verplichtingen onder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 een “beschermend schild” vormen voor mensen over de hele wereld. Ook wijzen zij erop dat deze verplichtingen tevens voor bedrijven en multinationals gelden, met een beroep op regels voor maatschappelijk verantwoord ondernemen die zijn opgesteld door de OESO, het samenwerkingsverband van 37 landen voor economische en sociale ontwikkeling.

“Geen enkel bedrijf mag profiteren of concurrentievoordeel behalen uit de schending of omzeiling van mensenrechten”

“Ondernemingen die het niet zo nauw nemen met mensenrechten, of onvoldoende controle uitvoeren op hun eigen schendingen, behalen een economisch voordeel ten koste van de grondrechten”, aldus de kerkleiders.

Strikte eisen

Indien aangenomen in het referendum, zou de wetgeving grondwetswijzigingen in gang zetten die strikte zorgvuldigheidseisen opleggen aan Zwitserse bedrijven en hun gelieerde ondernemingen die in binnen- en buitenland actief zijn.

Volgens de verklaring zouden mensenrechten en milieubescherming speciale aandacht moeten krijgen in het van oudsher neutrale Zwitserland, dat als thuisbasis dient voor diverse internationale humanitaire organisaties.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Humanitaire traditie

“Zwitserse multinationals dragen een humanitaire traditie, gebaseerd op de principes van de rechtsstaat, over de hele wereld met zich mee”, aldus de katholieke en protestantse kerken.

“Geen enkel bedrijf mag profiteren of concurrentievoordeel behalen uit de schending of omzeiling van mensenrechten.”