fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Californisch wetsvoorstel dat aan biechtgeheim tornt van tafel

Catholic News Agency 11 juli 2019
image
Californische senator Jerry Hill luistert op 9 juli naar een ambtsgenoot in het Californische Capitool in Sacramento CNS photo/Chaz Muth

Het Californische wetsvoorstel waarbij priesters gedwongen zouden worden het biechtgeheim te schenden, is de dag voor het debat erover zou plaatsvinden, teruggetrokken.

Voorstel 360 werd maandag van de agenda gehaald van de op 9 juli geplande vergadering van het Californische Raadscomité voor de Publieke Veiligheid.

Problemen met de grondwet

De indiener, senator Jerry Hill, besloot zijn wetsvoorstel in te trekken nadat er een kritisch rapport over was verschenen. Dat voorzag problemen met het Eerste Amendement van de grondwet van de Verenigde Staten, waarin de vrijheid van godsdienst wordt gewaarborgd.

De wet, die in mei met een ruime marge door de Californische senaat kwam, zou van priesters hebben gevraagd het biechtgeheim te schenden wanneer zij in het sacrament horen over kindermisbruik.

Bezwaarschriften van katholieken

Los van bezwaren rondom de vrijheid van godsdienst, zou de wet volgens het rapport onmogelijk te handhaven zijn.

Er was grote publieke weerstand tegen het wetsvoorstel. Meer dan 100.000 katholieken stuurden een brief om bezwaar te maken.

‘Liever de gevangenis in’

Na de stemming in de senaat in mei, verklaarde bisschop Michael Barber van Oakland dat noch hij noch zijn priesters zich aan deze wet zouden gaan houden.

“Ik ga liever de gevangenis in dan dat ik gehoorzaam aan deze aanval op religieuze vrijheid,” schreef Barber in mei. “Zelfs als deze wet ingaat, zal geen priester deze mogen gehoorzamen.”

‘Intrekken voorstel is goed voor alle gelovigen’

De Californische bisschoppen schreven maandag in een verklaring dat met het intrekken van het voorstel de religieuze vrijheid overwint.

“Deze uitkomst is goed voor alle katholieken in Californië en voor gelovigen van alle religies, niet alleen in deze staat maar in heel het land,” zei aartsbisschop José Gomez van Los Angeles in een verklaring.

“SB 360 was een gevaarlijke wet. Het was een bedreiging voor het sacrament van de biecht, die het recht op een vertrouwelijke biecht ontnam aan de priesters en tienduizenden katholieken”, voegde hij toe.

Dank aan tegenstanders wet

Gomez bedankten degenen die tegenwerking hebben geboden aan de wet, ook de “verschillende geloofsleiders” vanuit heel Amerika.

“Het is prachtig wanneer we samen met onze broeders en zusters kunnen staan van de apostolische Kerken van het katholieke en orthodoxe oosten, met baptisten en de pinkstergemeente, anglicanen en lutheranen, moslims, joden en de mormonen.”

Aantijgingen

Hill had eerder beweerd dat het “priester-penitentie-privilege op grote schaal was misbruikt, met als resultaat het niet rapporteren van systematisch misbruik van duizenden kinderen bij vele verschillende geloofsrichtingen”.

De senator beweerde dat zulk misbruik was ontdekt door “recent onderzoek van veertien aanklagers, de federale overheid en andere landen”.

Ondanks recente onderzoeken naar kerkelijk misbruik in verschillende landen, bestaat er geen bewijs dat bevestigt dat de biecht seksueel misbruik van minderjarigen faciliteert of bestendigt.

Intrinsieke eis

Katholieke priesters mogen het biechtgeheim onder geen enkele voorwaarde ooit schenden. Op schending ervan staan zware straffen, waaronder automatische excommunicatie.

Op 1 juli gaf kardinaal Mauro Piacenza, hoofd van deVaticaanse Apostolische Penitentiarie (rechtbank die zaken rond het biechtgeheim behandelt) nog een document uit, dat totale geheimhouding als “intrinsieke eis” van het sacrament van de biecht benoemt.

Het document werd over het algemeen beschouwd als een reactie op pogingen van overheden als die van Californië om aan het biechtgeheim te tornen.