fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

China verstevigt greep op religieuze groepen: ‘Alleen geloof in de partij is nog toegestaan’

KN Redactie 3 januari 2020
image
Chinese katholieken wonen de heilige Mis bij in de Sint-Ignatiuskathedraal van Shanghai. Foto: CNS Photo - Zhong Yang, Reuters

Religieuze groepen in China krijgen met ingang van 1 februari te maken met nieuwe beperkingen.

Staatspersbureau Xinhua publiceerde volgens AsiaNews kort voor Nieuwjaar de zogeheten Administratieve maatregelen voor religieuze groepen.

Aanvulling op eerdere beperkende regels

Die perken de vrijheid van religieuze groepen in China verder in. Ze completeren volgens AsiaNews de Reguleringen over religieuze zaken die in 2018 van kracht werden. Met die regelgeving werd kerkelijk jeugd- en jongerenwerk praktisch verboden.

De 41 nieuw gepubliceerde punten behandelen allerlei aspecten van de organisatie en het financieel bestuur van religieuze groepen.

Goedkeuring van de overheid nodig

Als de regels van kracht worden, is volgens AsiaNews voor “ieder aspect van het leven van religieuze gemeenschappen – van vorming, bijeenkomsten tot jaarlijkse en dagelijkse projecten” goedkeuring van de overheid nodig.

“In de praktijk doet je religie er niet meer toe, of je boeddhist, taoïst, moslim of christen bent: de enig toegestane religie is geloof in de Chinese Communistische Partij.”
- Anonieme katholieke priester in China

Daarnaast moeten medewerkers van religieuze groepen de controle door en het gedachtegoed en de regels van de Chinese communistische partij promoten onder hun leden. Ze worden verplicht steun voor de partij en het Chinese socialisme te bevorderen.

AsiaNews citeert een anonieme katholieke priester uit China die zegt: “In de praktijk doet je religie er niet meer toe, of je boeddhist, taoïst, moslim of christen bent: de enig toegestane religie is geloof in de Chinese Communistische Partij.”

Pogingen Kerstmis aan banden te leggen

Net voor Kerstmis werd bekend dat veel Chinese stadsbesturen probeerden kerstvieringen en -versieringen aan banden te leggen. Zij zien Kerstmis als een ‘buitenlands’ feest. De huidige Chinese president Xi Jinping noemde het christendom ooit een “buitenlandse infiltratie”.

Hulporganisaties Kerk in Nood en Open Doors hebben in de afgelopen jaren gewezen op een verergering van de christenvervolging in China. Onder Xi’s bewind probeert de overheid nog strakkere greep op religieuze groepen te krijgen. Godsdiensten worden getolereerd zolang zij de idealen van de communistische partij ondersteunen.

Voorlopige overeenkomst Vaticaan en China

Het Vaticaan en China lagen decennialang overhoop. Belangrijk strijdpunt was de vraag wie bisschoppen mag benoemen. Dat recht is voorbehouden aan de paus, maar China beschouwt dat als buitenlandse inmenging in interne aangelegenheden.

In 2018 sloot het Vaticaan een voorlopige overeenkomst over de kwestie met Beijing. Doel was om de hereniging dichterbij te brengen van de Romegetrouwe en vaak hevig vervolgde ‘ondergrondse’ Kerk in Chinese en de ‘bovengrondse’ Katholieke Patriottische Vereniging, die goedkeuring van Beijing heeft.

Godsdienstvrijheid in China?

In 2018 werden weliswaar de eerste twee bisschoppen gewijd onder die nieuwe afspraken, maar de deal lijkt nog niet tot een afname van de vervolging te hebben geleid. Ook was de kritiek te horen dat mensen rondom de paus een te rooskleurig beeld schetsen van de godsdienstvrijheid in China.

Bron: AsiaNews