fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

Amerikaanse bisschoppen: ‘Gebruik coronavaccins is moreel acceptabel’

Catholic News Service 25 november 2020
image
Foto: CNS photo - Dado Ruvic, Reuters

Volgens de Amerikaanse bisschoppen is het “niet immoreel om ingeënt te worden” met de COVID-19-vaccins die zijn aangekondigd door Pfizer en Moderna. Zij beslechten daarmee een debat onder katholieken over de ‘morele toelaatbaarheid’ van de vaccins, als die – zoals wel beweerd wordt – weefsel uit geaborteerde foetussen zou bevatten.

Volgens bisschop Kevin J. Rhoades uit Indiana en aartsbisschop Joseph F. Naumann van Kansas City is daarvan geen sprake. De eerste is voorzitter van de doctrinaire commissie van de Amerikaanse bisschoppenconferentie, de tweede van de pro-life-commissie.

Memo

Zij deelden hun bevindingen over de vaccins in een memo met hun collega-bisschoppen. Eerder hadden enkele andere Amerikaanse bisschoppen juist bedenkingen geuit over de morele toelaatbaarheid van de vaccins, maar die werden in dit memo weerlegd.

“Dat het immoreel zou zijn om gevaccineerd te worden met een indirect besmette cellijn, berust op een onnauwkeurige weergave van de katholieke leer”

“Noch het Pfizer- noch het Moderna-vaccin maakt gebruik van cellijnen die hun oorsprong vonden in foetaal weefsel uit het lichaam van een geaborteerde baby, op welk niveau dan ook van ontwerp, ontwikkeling of productie”, aldus de twee prelaten nu.

Wel een indirecte connectie

“Ze zijn echter niet volledig vrij van enige connectie met abortus, aangezien zowel Pfizer als Moderna gebruik hebben gemaakt van een besmette cellijn voor een van de laboratoriumtests van hun producten.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Deze connectie met abortus is echter zeer indirect, zo vervolgen de bisschoppen. “Sommigen beweren dat als een vaccin op enigerlei wijze is verbonden met besmette cellijnen, het immoreel is om ermee te worden gevaccineerd. Dat is echter een onnauwkeurige weergave van de katholieke morele leer.”

Morele verantwoordelijkheid

Bisschop Rhoades en aartsbisschop Naumann verwijzen naar diverse Vaticaanse documenten over de kwestie, die het gebruik van foetusweefsel weliswaar immoreel noemen, maar tegelijkertijd onderscheid maken in de morele verantwoordelijkheid van enerzijds de maker van het vaccin, en anderzijds de ontvanger ervan.

“Al deze Vaticaanse documenten maken duidelijk dat het op het niveau van de ontvanger moreel toegestaan ​​is om vaccinatie te accepteren als er geen alternatieven zijn en er een ernstig gezondheidsrisico bestaat.”