fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

Besluit bisschoppen: maximaal vijftig kerkbezoekers bij vieringen overdag

Selinde van Dijk-Kroesbergen 20 december 2021
image
Vorig jaar vierden mensen wereldwijd Kerst online, of met een beperkt aantal aanwezigen, zoals hier in Los Angeles. Ook dit jaar zit er voor de Nederlandse kerkgangers niet veel anders op. CNS Photo - Victor Aleman, Angelus News

Met onmiddellijke ingang is het maximaal aantal aanwezigen tijdens vieringen teruggebracht tot vijftig, exclusief bedienaren. Dat maakten de Nederlandse bisschoppen zojuist bekend. Eerder deze maand werden alle vieringen na 17.00 uur al geannuleerd.

De bisschoppen zagen zich genoodzaakt tot het besluit na de lockdown die dit weekend werd afgekondigd. Ze nemen daarmee het advies over van het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken.

Van parochies wordt gevraagd weer met reserveringssystemen te gaan werken. De overige, eerder ingestelde regels, blijven ook nu gelden: de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Voorzang door één cantor of vier zangers tijdens de viering is toegestaan.

Buitenbijeenkomsten en openluchtvieringen zijn sinds 19 december niet toegestaan, vanwege de door de overheid bepaalde groepsgrootte van twee personen.

Uitzondering

Bij uitvaarten wordt een uitzondering gemaakt. Hier geldt een maximum groepsgrootte van honderd personen, in lijn ligt met het overheidsadvies.

Verder moeten alle andere kerkelijke bijeenkomsten zoveel mogelijk digitaal plaatsvinden.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Kerken mogen wel worden opengesteld voor aanbidding of een bezoek aan de kerststal, indien rekening wordt gehouden met de basisregels.

‘Solidariteit met hele samenleving’

De bisschoppen hebben begrip voor de teleurstelling van parochianen die voor de tweede keer op rij geen Kerstmis samen kunnen vieren.

“Maar, laten we zorg hebben voor onze naasten en dit zorgvuldig doen in solidariteit met de hele samenleving. Als gelovigen gaan we door deze donkere tijd in de kracht van het geloof en in het vertrouwen dat het Licht van Christus de duisternis overwint.”

De bisschoppen wijzen naar de mogelijkheid om thuis Kerstmis te vieren.  Op hun website VierKerstmis.nl staan meer tips en informatie om hier invulling aan te kunnen geven.

https://www.kn.nl/donaties/