fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

Bisschoppen scherpen enkele maatregelen tegen verspreiding coronavirus aan

Peter Doorakkers 27 maart 2020
image
Een Franse priester viert via een livestream de Mis van het feest van Maria Boodschap. Foto: CNS Photo - Stephane Mahe, Reuters

De Nederlandse bisschoppen hebben enkele maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verder aangescherpt. Ze vragen om begrip dat ze daarbij op een punt strenger zijn dan de huidige overheidsmaatregelen.

Dat punt betreft publieke vieringen voor minder dan dertig gelovigen. In principe staat de overheid die nog toe, maar de bisschoppen hebben besloten ze vooralsnog te verbieden. Dit schrijven ze in een verklaring op de site van de Nederlandse kerkprovincie.

Ze wijzen daarbij op de “noodzakelijke strenge lijn van de overheid voor alle andere typen samenkomsten” en naar een Vaticaans decreet dat woensdag verscheen.

‘Geen gemakkelijk besluit’

De bisschoppen zeggen te beseffen dit besluit gelovigen zwaar zal vallen. “Voor ons is dit ook geen gemakkelijk besluit, maar we doen dit omdat we onze verantwoordelijkheid serieus nemen, met name ook voor onze gelovigen die tot de risicogroepen behoren. Het huis van God, de eredienst aan God mag geen bron van besmetting van mensen worden.”

Geen communie-uitreiking

De aanscherpingen betreffen verder de communie. Die mag tijdens besloten vieringen niet langer aan de aanwezige bedienaren worden uitgereikt. Er kan dan niet voldoende afstand tot elkaar gehouden worden “en ook kan het delen van de communie onveilig zijn”.

Om deze redenen mag de communie ook buiten de Mis niet langer worden uitgereikt. De enige uitzondering is het zogeheten viaticum, de laatste heilige communie voor mensen die stervende zijn.

Uitvaarten en huwelijken

Kerkelijke uitvaarten en huwelijken mogen wel doorgaan. Ze moeten echter “zo sober en klein mogelijk” gehouden worden, en met “zo min mogelijk aanwezigen”. Het maximumaantal aanwezigen is 29.

Alle voorzorgsmaatregelen qua hygiëne en afstand moeten in acht worden genomen. Ook bij deze bijeenkomsten geldt dat de communie niet uitgereikt kan worden.

Vaticaans decreet

Wat de besloten vieringen voor de paastijd betreft, verwijzen de bisschoppen naar een woensdag verschenen Vaticaans decreet. Alle parochies en kloosters dienen zich daaraan te houden.

In het decreet staat onder meer dat de vieringen van het Paastriduum niet kunnen worden verplaatst; wel kan een lokale bisschop naar gelang de concrete situatie de Chrismamis naar een latere datum verschuiven.

Paasviering in besloten kring

Bisschoppen zullen in overleg met hun bisschoppenconferentie maatregelen nemen om de paasvieringen in besloten kring in hun kathedraal en in parochiekerken te laten doorgaan.

Voor het overige blijven alle maatregelen die maandag al werden afgekondigd van kracht. Toen werden onder meer alle publieke liturgievieringen tot en met Pinksteren afgelast.

Thuis de Mis volgen

De bisschoppen wijzen in hun verklaring opnieuw op “alle mogelijkheden die er intussen zijn om vanuit eigen huis een Mis te volgen en de geestelijke communie te ontvangen”.

Ook vragen ze katholieken “om in gebed met onderlinge barmhartigheid en begrip voor elkaar verbonden te blijven”.

>> Lees hier meer coronanieuws.
>> Lees hier de Nederlandse vertaling van het Vaticaanse decreet over de paasvieringen.