fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

CIO adviseert Kerken: ‘coronapas’ niet van toepassing op eredienst

Selinde van Dijk-Kroesbergen 20 september 2021
image
Het CIO adviseert Kerken in Nederland dat een 'coronapas' Foto: CNS Photo-Colleen Rowan, The Catholic Spirit

Kerken hoeven geen coronapas in te voeren voor de eredienst; wel is het goed te zorgen voor “gepaste afstand” tussen de kerkgangers: dit is het advies van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) aan de 31 aangesloten kerkgenootschappen, waaronder ook de katholieke Kerk.

Vrijdag vond er een overleg plaats tussen demissionair minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en het CIO. De uitkomst hiervan is dat tal van versoepelingen mogelijk zijn. Wel adviseert het CIO “met nadruk om op een verantwoorde wijze als kerken hiermee om te gaan: aandacht voor kwetsbare personen of groepen van personen, die de kerkdienst willen bezoeken. Maatwerk kan hierbij een gepaste aanpak zijn”.

De registratieplicht en gezondheidscheck kan volgens het CIO worden afgeschaft. Ook de verplichte anderhalve meter afstand vervalt. Wat het heetste hangijzer betreft – de coronapas – stelt het CIO dat Kerken hiervan vrijgesteld zijn.

Coronapas

Het CIO maakt gebruik van het feit dat Kerken volgens het Nederlands recht buiten de coronawet staan. Daar waar in de horeca en in de cultuursector een coronapas verplicht wordt, kan de overheid dat van Kerken niet eisen.

Eerder lieten verschillende kerkgenootschappen – waaronder de Protestantse Kerk Nederland (PKN) – al weten een verplichte coronapas in strijd te achten met het principe dat iedereen welkom is in kerken.

Advies bisschoppen volgt maandag

PKN-woordvoerder Marloes Nouwens-Keller zei op 13 september in Trouw: “Het past gewoon niet bij de kerk om mensen om een coronapas te vragen voordat ze naar binnen mogen. De eredienst is het hart van het kerk-zijn. Daar drempels voor opwerpen en onderscheid maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden past niet in het kerkelijke denken. En ja, dat heeft wel tot gevolg dat er afstand moet worden gehouden.”

De Nederlandse bisschoppen komen vandaag met een advies aan de parochies.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Canada: vaccinatiebewijs nodig

Vooralsnog lijkt het dus niet tot een coronapas voor Nederlandse kerkgangers te komen, maar elders op de wereld worden andere keuzes gemaakt. Het aartsbisdom Moncton in Canada maakte vrijdag bekend dat er voor nagenoeg alle kerkgangers een vaccinatiebewijs verplicht wordt.

Iedereen binnen dat bisdom die twaalf jaar of ouder is en die een bijeenkomst bijwoont in een katholieke kerk, pastorie of gemeenschapscentrum, moet bewijzen dat hij of zij volledig gevaccineerd is. Hiermee volgt het Canadese aartsbisdom de politiek die door een verplicht vaccinatiebewijs de vaccinatiegraad probeert te verhogen.

Vaticaan: vaccinatie ‘moet vrijwillig zijn’

De Congregatie voor de Geloofsleer zei dat “vaccinatie in de regel geen morele verplichting is” en daarom “vrijwillig moet zijn”. In haar nota van december 2020 zei de congregatie dat de moraliteit van vaccinatie afhangt van zowel de plicht om het algemeen welzijn na te streven als de plicht om de eigen gezondheid te beschermen. “Bij gebrek aan andere middelen om de epidemie te stoppen of zelfs te voorkomen”, kan vaccinatie omwille van het algemeen welzijn worden aanbevolen.

Gepaste afstand

Met het versoepelen van de coronaregels in Nederland, benadrukt het CIO in haar advies wel om “gepaste afstand” te houden en zorg te dragen voor zo min mogelijk verplaatsingen tijdens de kerkdienst. “Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting te voorkomen”, aldus het CIO op zijn website.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Basisregels

Daarbij blijven de basisregels als handhygiëne, thuisblijven en testen bij klachten, en goede ventilatie onverminderd van kracht.

Voor een goede ventilatie moeten kerken onder andere rekening houden met de hoogte en omvang van de kerkruimte, het aantal beschikbare zitplaatsen, de doorstroming van lucht en de tijdsduur van de viering. Momenteel zijn er nog geen richtlijnen beschikbaar omtrent ventilatie in kerkgebouwen. Het CIO zegt dat hierover “binnen afzienbare tijd nadere adviezen en richtlijnen beschikbaar komen”.

Omdat de routekaart overheid is komen te vervallen, is de routekaart voor kerken die het CIO in maart publiceerde, niet langer van toepassing.

https://www.kn.nl/donaties/