fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

Madrileense Kerk: 40 procent minder inkomsten verwacht

Francesco Paloni 9 november 2020
image
Collectes zijn een belangrijke bron van inkomsten voor parochies. Foto: CNS Photo - Karen Callaway, Chicago Catholic

De coronacrisis trekt een zware financiële wissel op de Kerk in het aartsbisdom Madrid. Naar verwachting zullen parochies dit jaar veertig procent minder inkomsten uit collectegeld en andere giften ontvangen. 

Volgens econoom José Luis Bravo heeft de sluiting van kerken tijdens de lockdown in maart, april en mei een flinke impact gehad op begrotingen van parochies. Daarnaast leidt het verminderd aantal kerkgangers omwille van de coronamaatregelen eveneens tot een forse inkomstendaling.

Meer geld naar Caritas

Aartsbisschop Carlo Osoro schreef onlangs een brief aan de gelovigen van het bisdom, waarin hij vraagt om “op deze moeilijke momenten”, binnen ieders mogelijkheid, de Kerk financieel te blijven steunen.

De kardinaal wijst op de economische crisis als gevolg van de pandemie, waardoor parochies meer moeten bijdragen aan de Caritas-afdelingen van parochies. Daarnaast zijn inkomsten uit collectes, giften en collectebussen in kerken sterk verminderd sinds de coronacrisis.

Kerk steunen ‘noodzakelijker dan voorheen’

Er zijn parochies die het economisch erg moeilijk hebben, aldus Osoro. Het financieel ondersteunen van de Kerk is juist in deze zware tijden volgens de aartsbisschop “noodzakelijker dan voorheen”.

Econoom Bravo zegt in een interview met TV-zender Trece dat het overgrote deel van parochies door middel van collectes stand kunnen houden. Hij verwacht dat deze door de coronapandemie met ongeveer veertig procent zullen afnemen, het gaat volgens de econoom om een “aanzienlijk bedrag”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De plaatselijke Kerk heeft op creatieve wijze geprobeerd om het hoofd te bieden aan de inkomstendaling. Zo zijn andere manieren mogelijk om de Kerk financieel te ondersteunen, zoals via een speciale website waar gelovigen eenmalige of periodieke giften kunnen doen.

De Kerk groter dan de parochie

Bravo benadrukt dat de Kerk een gemeenschap is, die niet beperkt is tot de eigen parochie, maar ook uit het bisdom en de wereldkerk bestaat. Het aartsbisdom Madrid beschikt over een gemeenschappelijk fonds waaruit parochies die het zwaar hebben worden ondersteund.

Het aartsbisdom Madrid ontving in 2019 95,2 miljoen euro aan inkomsten. Iets meer dan de helft daarvan bestond uit vrijwillige bijdrages van gelovigen, zoals giften, geld uit collectes en nalatenschappen.

Effect Nederlandse Kerk

Ook de Nederlandse Kerk ondervindt financieel last van de coronacrisis. Uit een onderzoek van Katholiek Nieuwsblad in mei bleek dat parochies duizenden euro’s aan collectegeld en andere inkomsten zijn misgelopen door het tijdelijk schrappen van publieke vieringen.

Parochies in het zuiden van het land leken toen het zwaarst te lijden onder de coronacrisis.

https://www.kn.nl/abonnementen/