fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

Maximum aantal kerkbezoekers losgelaten, kerken moeten ‘zelf meten en tellen’

Sanne Gerrits 25 juni 2020
image
Foto: Grant Whitty - unsplash.com

Bij de laatste persconferentie van de Nederlandse regering bleek dat per 1 juli grotere versoepelingen in de coronamaatregelen konden worden doorgevoerd. In reactie daarop kondigen ook de Nederlandse bisschoppen versoepelingen aan voor de Nederlandse katholieke kerkvieringen.

Per 1 juli zouden aanvankelijk weer samenkomsten toegestaan worden tot 100 personen. Nu het terugdringen van het coronavirus zo goed verloopt, heeft de regering besloten de grens van 100 personen los te laten. Bijeenkomsten zijn toegestaan zonder maximumgrens, onder de voorwaarden van vaste zitplaatsen met voldoende afstand, reservering en gezondheidscheck vooraf.

Zelf bepalen en tellen

De Nederlandse bisschoppen laten nu weten dat zij meegaan in de verdergaande versoepelingen van de regering. De handhaving van de anderhalve meter afstand blijft belangrijk, kerken zullen zelf moeten meten en tellen, om te bepalen hoeveel capaciteit hun kerkgebouw heeft binnen de regels.

“Het protocol voor de anderhalvemeterkerk blijft in grote lijnen van kracht”

“In grote kerken kan samenkomen dan mogelijk met meer dan honderd mensen, in kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd”, aldus de bisschoppen.

“Meten en tellen geldt ook voor vieringen in de buitenlucht”, benadrukken zij.

Processies

Voor processies op de openbare weg geldt de Wet openbare manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen.

Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord voor de vraag of processies geoorloofd zijn en hoeveel mensen hieraan mogen deelnemen. Hiervoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen

Zangkoren mogen binnenkort weer oefenen en optreden van de overheid. Een onderzoek naar de risico’s van het samen zingen, is echter nog niet afgerond. Daarom blijft voor de katholieke koren voorlopig nog het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht, waarin staat dat in principe slechts een cantor (voorzanger) is toegestaan, en dat koren, instrumentalisten op blaasinstrumenten en muziekgroepen slechts “onder bepaalde voorwaarden” zijn toegestaan.

De overige bepalingen uit dit protocol, zoals bijvoorbeeld de hygiënemaatregelen bij binnenkomst, blijven voorlopig ook nog van kracht.