fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

Nederlandse bisschoppen schrappen alle publieke vieringen tot en met Pinksteren

KN Redactie 24 maart 2020
image
Een volle kerk tijdens de Nationale Bedevaart ter ere van de HH. Martelaren van Gorcum Foto: KN - Jan Peeters

In reactie op de aangescherpte maatregelen van de overheid tegen de verspreiding van het coronavirus, hebben de Nederlandse bisschoppen alle publieke liturgievieringen tot en met Pinksteren afgelast.

Dat meldt de Nederlandse kerkprovincie. Men volgt hiermee de nieuwe maatregelen op die het kabinet maandag aankondigde. Zo zijn onder meer alle bijeenkomsten en evenementen verboden tot 1 juni, ook bijeenkomsten met minder dan honderd personen.

Ook wekelijkse vieringen afgelast

Dat betekent dat alle publieke liturgievieringen, ook die in kleine kring door de week, tot en met Pinksteren (31 mei) zijn afgelast. Eerder lastten de bisschoppen alle publieke vieringen op zaterdag en zondag al af.

Volgens de Nederlandse Kerkprovincie zijn besloten vieringen alleen nog mogelijk in aanwezigheid van de daarvoor strikt noodzakelijke bedienaren en zonder deelname van andere gelovigen.

Kerken wel open 

De kerken blijven nog wel open voor individuele bezoekers. Zij moeten daarbij alle maatregelen van de overheid in acht nemen qua aantal bezoekers, afstand tussen de bezoekers, hygiëne en gezondheid.

Het kabinet heeft aangegeven dat er voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften een uitzondering zal worden gemaakt. De Kerkprovincie meldt met meer informatie hierover te komen, zodra er meer bekend is.

Pasen kan niet verplaatst worden

De Nederlandse bisschoppen verwijzen met het oog op de besloten vieringen in de paastijd naar het decreet dat de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten op 19 maart 2020 in verband met het coronavirus uitvaardigde.

Daarin staat onder meer dat de vieringen van het Paastriduum niet kunnen worden verplaatst; wel kan een lokale bisschop naar gelang de concrete situatie de Chrismamis naar een latere datum verschuiven.

De tekst van het decreet is in het Nederlands vertaald door de Nationale Raad voor Liturgie.