fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

Onderzoek: meeste christenen zien geen direct verband tussen geloof en corona

Selinde van Dijk-Kroesbergen 10 april 2020
image
Online kerkdiensten zijn populair, terwijl fysieke vieringen (ook tot de toegestane 30 personen) amper nog plaatsvinden, zo blijkt uit onderzoek. Foto: CNS Photo - Yves Herman, Reuters

Het coronavirus als straf van God of teken van de Eindtijd? Maar een zeer klein deel van de christenen in Nederland ziet dat zo, zo blijkt uit onderzoek.

Wel wordt de epidemie door veel christenen als een moment van bezinning en reflectie gezien op hoe we als mensen bezig zijn. Dit blijkt uit een rapport van onderzoeks- en adviesbureau Citisens naar de houding van christenen ten opzichte van de coronacrisis en de bijbehorende overheidsmaatregelen.

“Christenen staan iets positiever tegenover de overheidsmaatregelen dan niet-christenen”

Het onderzoek werd op 7 april uitgevoerd onder een panel van 3.713 leden. In het onderzoek werd verschil gemaakt tussen christenen en deelnemers die zichzelf niet als christen beschouwen. De groep christelijke deelnemers werd verder uitgesplitst in kerkgaand en niet-kerkgaand.

Verwaarloosbaar

Uit het onderzoek blijkt dat de helft van de christenen geen bijzondere relatie tussen geloof en het coronavirus ziet. Kerkgaande christenen zien het coronavirus als moment van bezinning. Daarnaast geeft 12% van de kerkgangers aan dat zij dit als teken van de eindtijd zien, tegen 1% van de niet-kerkgaande christenen. Het aantal christenen dat het coronavirus ziet als een straf van God is verwaarloosbaar. Dit geldt zowel voor niet-kerkgaande als kerkgaande christenen.

image
Bron: Citisens

Overheidsmaatregelen

Verder kwam onder meer naar voren dat christenen iets positiever zijn over de tijdige invoering van de overheidsmaatregelen tegen corona dan niet-christenen.

Maatregelen voor religieuze vieringen

Op 23 maart besloot de overheid dat religieuze vieringen met een maximum van 30 gelovigen mogen doorgaan, mits de aanwezigen zich aan de voorgeschreven 1,5 meter afstand houden en geen handen schudden. Het merendeel van de Nederlanders vindt deze maatregelen rondom religieuze vieringen te weinig. Twee op de drie niet-christenen vindt ook dat de overheid daarmee te weinig maatregelen neemt voor religieuze vieringen.

Kerkgaande christenen zijn hier positiever over; een op de drie vindt de maatregelen zoals ze nu zijn precies goed. Opvallend is dat niet-kerkgaande christenen vaker dan kerkgaande christenen vinden dat er te veel maatregelen genomen zijn.

Uitzondering voor kerken?

In een samenleving waarin alle bijeenkomsten en evenementen verboden zijn, vormen religieuze vieringen een uitzondering. Van alle christenen geeft de helft aan dat zij die uitzonderingspositie onterecht vinden. Een iets kleinere groep vindt de uitzondering wel terecht, maar desondanks zouden kerken zich volgens hen aan de geldende maatregelen moeten houden.

Hoewel vieringen tot 30 personen zijn toegestaan, gebeurt dat maar op zeer kleine schaal. Slechts 2% van de kerkgaande christenen zegt dat zijn of haar geloofsgemeenschap nog een dienst houdt voor maximaal 30 personen.

Online kerkdiensten populair

Het overgrote deel van kerkgaande christenen geeft aan dat zijn of haar geloofsgemeenschap diensten uitzendt. Meer dan de helft volgt de online dienst van zijn of haar eigen geloofsgemeenschap. 20% van de kerkgaande christenen volgt (ook) diensten van andere geloofsgemeenschappen. Een derde van de reguliere kerkgangers is afgehaakt en volgt momenteel geen religieuze dienst meer.

image
Bron: Citisens

Online kerkdiensten lijken vooralsnog geen niet-kerkgangers over de streep te halen om eens een keer een kerkdienst (virtueel) bij te wonen: 88% van de niet-kerkgaande christenen volgt nog steeds geen kerkdienst.

Gemeenschapsgevoel

Daarnaast bieden kerken vaak praktische hulp, zoals boodschappen doen, en hulp bij zingevingsvragen in deze periode. Alles bij elkaar weten de kerkgemeenschappen in ieder geval tijdens de coronacrisis een gevoel van gemeenschap in stand te houden.

Het gehele rapport van Citisens is hier te downloaden.