<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Corona

Vaticaan luidt de noodklok over effecten van pandemie op kinderen

Carol Glatz - CNS 29 december 2021
image
In coronatijd hebben ruim vijf miljoen kinderen één of beide ouders verloren, meldt het Vaticaan. Op de foto een door zusters gerund weeshuis in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Foto: CNS photo - Andrew Biraj, Reuters

Het leed van minderjarigen tijdens de coronacrisis vormt een “parallelle pandemie”, aldus het Vaticaan. Regeringen en de Kerk moeten samenwerken om dat leed te verlichten. Ook pleit het Vaticaan ervoor om scholen zo veel mogelijk open te houden.

Het Vaticaan heeft twee rapporten gepubliceerd over de toestand waarin kinderen en adolescenten zich na twee jaar coronacrisis bevinden. Het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling en de Vaticaanse Covidcommissie schrijven over de situatie waarin minderjarigen wereldwijd verkeren en hoe regeringen en de Kerk daarop kunnen reageren.

https://www.kn.nl/abonnementen/

De Pauselijke Academie voor het Leven heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van de pandemie voor het onderwijs en andere fundamentele behoeften voor kinderen. In dat document wordt een dringende en duidelijke oproep gedaan om de scholen zo volledig mogelijk te heropenen en de gezinsbanden te ondersteunen.

Toenemend lijden verlichten

De samenvatting Kinderen en Covid-19: de kwetsbaarste pandemieslachtoffers benadrukt statistieken over het stijgende aantal kinderen dat wereldwijd wordt getroffen door armoede, voedselonzekerheid, geweld, uitbuiting en tegenslagen in het onderwijs. De universiteit van Londen schat dat minstens 5.328.500 kinderen wereldwijd een of beide ouders of verzorgers hebben verloren. De meerderheid van de nieuwe verweesde kinderen – bijna twee miljoen – wonen in India.

“Regeringen, maatschappelijke organisaties en de Kerk moeten de handen ineenslaan om het toenemende lijden van de meest kwetsbare kinderen te verlichten”, aldus het Vaticaan, dat benadrukte dat de reacties “holistisch” moeten zijn en “het volledige spectrum van de behoeften van kinderen” moeten bestrijken, zowel tijdens als na de pandemie.

De Kerk moet blijven zorgen voor kinderen die zonder ouders achterblijven en zich inspannen om voor hen een gezin te vinden, aldus het Vaticaan. Parochies kunnen helpen het toenemende geweld tegen kinderen aan te pakken met steungroepen voor leeftijdsgenoten en programma’s om ouders en minderjarigen in nood te helpen, staat in het rapport van het Dicasterie voor de Bevordering van Integrale Menselijke Ontwikkeling.

Parallelle pandemie

Minderjarigen hebben tijdens de crisis te maken met een “parallelle pandemie”, schrijft de Pauselijke Academie voor het Leven in haar rapport. “Ook al zijn de gevolgen niet onmiddellijk zichtbaar, overal ter wereld heeft de stress waaraan kinderen blootstaan geleid tot onrust en ziekten met zeer uiteenlopende gevolgen.”

Hoewel adolescenten de afgelopen twee jaar blijk hebben gegeven van een bewonderenswaardige veerkracht, gevoeligheid en vertrouwen in de wetenschap, zijn er volgens de Academie nog veel “kwetsbare en problematische gebieden” die meer aandacht en inspanningen van volwassenen vergen.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Scholen moeten zo volledig mogelijk heropend worden, aangezien sluiting en afstandsonderwijs slechts een laatste redmiddel mogen zijn. Te veel minderjarigen missen de middelen om bij te blijven met online leren. Gezinnen verdienen aandacht vanwege de risico’s op huiselijk geweld en stress, waardoor kinderen geïsoleerd of zonder de nodige steun zouden kunnen komen te zitten, aldus het rapport.

Pastorale zorg

De pandemie is ook stressvol gebleken voor parochies en kerkelijke organisaties, die hun gebruikelijke onderwijsactiviteiten hebben opgeschort, aldus het rapport. “Er moet dringend opnieuw nagedacht worden over de pastorale zorg voor de jongere generaties en hoe de pandemie een kans biedt om te groeien in het geloof.”

“Laat de kinderen Jezus, genezer van ziel en lichaam, kennen en laat ze bij Hem komen op het pad van hun geloof”, leest het rapport. “De pandemie toont ons hoe belangrijk het is om te luisteren naar de vragen die jonge mensen stellen wanneer ze met groot kwaad geconfronteerd worden. Deze vragen beantwoorden is een belangrijk onderdeel van de toetreding tot de geloofsgemeenschap.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.