<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

‘Dit is het oordeel van de Kerk’: bisdom bevestigt Vaticaans ‘nee’ tegen Amsterdamse Mariaverschijning

Peter Doorakkers 30 december 2020
image
Gebedsdagen ter ere van de Vrouwe van Alle Volkeren, zoals hier in Heiloo, mogen blijven plaatsvinden, zolang er niet verwezen wordt naar de verschijningen en boodschappen, die niet erkend zijn. Foto: Gideon van Meeteren

Maria mag vereerd worden onder de titel ‘Vrouwe van Alle Volkeren’, maar dat mag op geen enkele manier begrepen of gepresenteerd worden als een erkenning van de vermeende Mariaverschijningen en -boodschappen aan de Amsterdamse Ida Peerdeman.

Dat schrijft bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam in een verduidelijking over het fenomeen van de ‘Vrouwe’. Dat kwam recent weer in het nieuws nadat de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, onder meer tegenover Katholiek Nieuwsblad, haar negatieve oordeel over het bovennatuurlijk karakter van de verschijningen herbevestigde.

Hendriks’ verduidelijking kwam tot stand “na consultatie van en in overeenstemming met de Congregatie voor de Geloofsleer”, zo schrijft hij.

‘De titel op zich is geoorloofd’

De bisschop merkt op dat de titel ‘Vrouwe van Alle Volkeren’ voor Maria “op zichzelf theologisch geoorloofd” is: “Het gebed met Maria en op voorspraak van Maria, Moeder van onze volkeren, dient voor de groei van een wereld die meer verenigd is, waarin allen zich herkennen als broeders en zusters, allen geschapen naar het beeld van God, onze gemeenschappelijke Vader.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

‘Geen erkenning, ook niet impliciet’

Dat die titel erkend is, “mag echter niet worden begrepen als een erkenning – ook niet impliciet – van het bovennatuurlijk karakter van sommige verschijnselen, in het kader waarvan die titel lijkt te zijn ontstaan”.

“In die zin”, vervolgt de bisschop, “benadrukt de Congregatie voor de Geloofsleer de geldigheid van het negatieve oordeel over het bovennatuurlijk karakter van de veronderstelde ‘verschijningen en openbaringen’” aan Ida Peerdeman (1905-1996). Zij claimde dat Maria tussen 1945 en 1956 aan haar verscheen en haar boodschappen doorgaf.

‘Oordeel goedgekeurd door paus Paulus VI’

Hendriks wijst erop dat dat oordeel “is goedgekeurd door de H. Paulus VI op 05/04/1974 en gepubliceerd op 25/05/1974”. Het hield en houdt onder meer in dat “iedere verspreiding aangaande de veronderstelde verschijningen en openbaringen van de Vrouwe van alle Volkeren” gestaakt moet worden.

“Het gebruik van de afbeeldingen en het gebed” in de goedgekeurde versie uit 2006 “kan dus niet op enigerlei wijze worden beschouwd als een erkenning – ook niet impliciet – van het bovennatuurlijke karakter van de gebeurtenissen in kwestie.”

Als Maria wordt aangeroepen als Vrouwe van Alle Volkeren of varianten daarop, “moeten herders en gelovigen ervoor waken dat alle vormen van deze devotie zich onthouden van enige verwijzing – ook impliciet – naar de veronderstelde verschijningen of openbaringen”.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Nieuw gegeven

In een begeleidende brief wijst Hendriks erop dat het negatieve oordeel en de bevestiging daarvan door de toenmalige paus “voor velen” een nieuw gegeven zal zijn. Toen zijn voorganger, mgr. Jos Punt, in 2002 de bovennatuurlijkheid van de verschijningen erkende, was “alleen een verklaring uit 1974 bekend”. Volgens de Congregatie ging Punt over tot erkenning zonder met haar overlegd te hebben.

‘Velen zullen pijn ervaren’

Dat de Congregatie de devotie tot Maria, Vrouwe van Alle Volkeren aanvaard en er “waarderende woorden” aan wijdt, is volgens de bisschop “het goede nieuws” voor wie zich met de devotie verbonden voelt.

Tegelijk beseft hij dat “veel gelovigen vooral pijn zullen ervaren” door het negatieve oordeel van de Congregatie en paus Paulus VI. Hendriks schrijft hun teleurstelling te kunnen begrijpen en hoopt dat de verering, die wel mag blijven, “voor hen een troost zal zijn”.

‘Dit is het oordeel van de Kerk’

De bisschop roept op te gehoorzamen aan “het oordeel van de Kerk”, in het vertrouwen “dat de Heer Zijn Kerk leidt en niet in de steek laat; maar het hoeft de vurigheid van onze liefde voor Maria, Vrouwe en Moeder van alle Volkeren, beslist niet te schaden”.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.