fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Duitse Centrale Raad van Joden: bij integratie ook optreden tegen antisemitisme

KN Redactie 20 februari 2016
image
Voorzitter Josef Schuster van de Duitse Centrale Raad van Joden wil dat bij de integratie van vluchtelingen aandacht is voor het tegengaan van antisemitisch gedrag. (Foto: Wikipedia.org)

De Duitse Centrale Raad van Joden wil dat bij integratiemaatregelen voor vluchtelingen wordt opgetreden tegen antisemitische instellingen.

“De mensen die naar ons komen, moet helder worden dat antisemitisch gedrag in Duitsland niet wordt getolereerd”, zei voorzitter Josef Schuster van de Raad tegen de Neuen Osnabrücker Zeitung.

‘Erkenning van de staat Israël’

Hij bracht naar voren dat andere fundamentele zaken “zoals de gelijkberechtiging van man en vrouw” even belangrijk zijn. “Maar het afwijzen van antisemitisme en de erkenning van de staat Israël zijn belangrijke punten, die in integratiemaatregelen dwingend een rol moeten spelen”, aldus Schuster.

Hij loofde de uitspraak van de regering dat niemand in Duitsland het bestaan van Joodse gemeenschappen in vraag mag stellen.

‘Joden- en Israëlvijandige stereotypen’

Schuster benadrukte dat dit integratiewerk nodig is met betrekking tot antisemitische stromingen, “omdat onder de toevlucht zoekenden een behoorlijk aandeel mensen van Arabische afkomst is, die met Joden- en Israëlvijandige stereotypen opgegroeid zijn”.

“Deze instelling leggen de vluchtelingen immers niet eenvoudigweg af, wanneer ze de Duitse grens overschrijden.”

Plaats Joden in Duitsland

Tegelijk verontrust het hem “dat de politieke stemming in onze samenleving duidelijk naar rechts afdrijft”, ging Schuster verder. In Joodse gemeenschappen wordt volgens hem bezorgd gediscussieerd over welke plaats Joden in de toekomst in Duitsland hebben.

Gedachten aan emigratie onder Duitse Joden

De raadsvoorzitter ziet momenteelgeen Joodse emigratiegolf voor de deur staan. Wel zijn de gedachten hierover onder Duitse Joden inmiddels duidelijk meer aanwezig, voegde hij toe.

Charlie Hebdo

Een jaar geleden, na de aanslagen op Charlie Hebdo en een Joodse supermarkt in Parijs, zei Schuster nog met volle overtuiging dat gedachten over emigratie onder Duitse Joden geen thema waren. “Dat zou ik vandaag in deze vorm niet meer zeggen”, aldus Schuster. (KNA)