fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Duizenden katholieken lopen Stille Omgang

KN Redactie 13 maart 2016
image
Archiefbeeld van een eerdere Stille Omgang. De pelgrims passeren de lantaarn die de plaats van het Mirakel van Amsterdam markeert.

In Amsterdam hebben zaterdagavond en -nacht duizenden katholieken de Stille Omgang gelopen.

Bijzondere aftrap van de jaarlijkse bidtocht was een H. Mis in de Nicolaasbasiliek met tien Nederlandse bisschoppen, onder wie kardinaal Wim Eijk. Ook de nuntius, mgr. Aldo Cavalli, was aanwezig.

Voorafgaand hadden de bisschoppen de gerestaureerde schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder bezocht.

‘Gelaat van Gods barmhartigheid’

De Stille Omgang 2016 had als thema ‘Jezus – gelaat van Gods barmhartigheid – genadebrood voor u’. Met de Omgang wordt jaarlijks het Mirakel van Amsterdam (1345) herdacht.

‘Hoe Jezus naar mensen kijkt’

In zijn preek ging hoofdcelebrant kardinaal Eijk in op het thema barmhartigheid. De evangelielezing, waarin de Farizeeën Jezus confronteren met de overspelige vrouw, en Hem vragen of zij gestenigd moet worden, toont, zei de kardinaal, “hoe Jezus naar mensen kijkt”.

‘Heel slim’

Jezus’ antwoord, “Laat degene onder u die zonder zonde is, het eerst een steen op haar werpen” is “heel slim”, aldus kardinaal Eijk.

Jezus “erkent de schuld van de vrouw en erkent tevens de rechtmatigheid van de Wet van Mozes”, maar vraagt de omstanders zo ook of zij wel degenen zijn om de doodstraf uit te voeren: “De Wet zegt immers ook dat de getuigen die voor de aangeklaagde belastende informatie verschaffen, voor de doodstraf een bijzondere verantwoordelijkheid dragen (Deut. 17,7)”.

Drie vliegen in één klap

De omstanders beseffen dat hun geweten niet schoon is en druipen af. Zo, aldus kardinaal Eijk, worden “drie vliegen in één klap geslagen: de overspelige vrouw wordt uiteindelijk niet gestenigd en Jezus komt noch met de Wet van Mozes noch met de Romeinse autoriteiten in conflict”.

‘Nieuwe kans’

Jezus toont zo hoe God, die “de uiteindelijke soevereine Wetgever” is, “met de toepassing van die Wet omgaat. (…) Jezus, dus God Zelf, vergeeft de overspelige vrouw haar zonde, ook al gaat het om een ernstig kwaad, en geeft haar een nieuwe kans”.

‘Mededogen en barmhartigheid’

Paus Franciscus, zei kardinaal Eijk, heeft met het Barmhartigheidsjaar voor dat “we zelf barmhartige mensen worden en in dit opzicht waarmaken dat we naar Gods beeld en gelijkenis geschapen zijn”.

“Barmhartig zijn als God is voor ons bereikbaar als we leren kijken naar onze medemensen (en ook onszelf) met Jezus’ ogen van mededogen en barmhartigheid.”

‘Met Jezus’ ogen’

“Ons zorgen maken”, aldus de kardinaal, “moeten we op de eerste plaats om onze eigen morele tekortkomingen. Wat betreft die van anderen moeten we proberen barmhartig te zijn en naar hen te kijken met Jezus’ ogen.”

Dat kan door bereid te zijn “om medemensen die ons kwaad hebben berokkend, te vergeven en hun nieuwe kansen te bieden, als zij berouw hebben. Dit overigens zonder het kwaad goed te praten, want dat doet Jezus Zelf ook niet”.

‘Medemens in nood’

Ook “identificeert Jezus Zich met de medemens in nood”, Hij verplaatst zich in ons. “Kijkend met Jezus’ ogen naar onze medemensen worden we uitgenodigd ons ook in hen te verplaatsen, Jezus Zelf in Zijn lijden in hen te herkennen en liefdevolle zorg voor hen te dragen.”

‘Vrucht van dit sacrament’

Het Amsterdamse Mirakel, sloot kardinaal Eijk af, “was een Eucharistisch wonder. We bidden tijdens de Stille Omgang in dit Heilig Jaar van de Barmhartigheid dat zich door onze vereniging met Jezus in de Eucharistie ook in ons het wonder mag voltrekken dat de eigenlijke vrucht is van dit sacrament: namelijk dat we door te leren kijken met Zijn ogen van barmhartigheid en mededogen toenemen in gelijkvormigheid aan Hem”.

Jongerenprogramma

In de Mozes- en Aäronkerk werd dit jaar het jongerenprogramma gehouden rond het thema ‘Zien!’. Er was bijzondere aandacht voor hoe Amsterdammers in 1345 het Mirakel ervaren moeten hebben.

Bisschop Jos Punt van Haarlem-Amsterdam vierde de H. Mis en er waren workshops en getuigenissen.

Mirakel van Amsterdam

Met de Stille Omgang herdenken katholieken jaarlijks het Mirakel van Amsterdam: het wonder uit 1345 waarbij een door een zieke uitgebraakte hostie in het vuur terechtkwam, maar niet verbrandde. Nadat een priester de hostie naar de kerk had gebracht, keerde die bovendien op wonderbaarlijke wijze naar de woning van de zieke terug.

Grootste katholieke evenement Nederland

Er komen nog altijd duizenden katholieken naar de Omgang toe. Die is daarmee het grootste katholieke evenement van Nederland.