fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Eijk: kerkelijk document over gendertheorie nodig

KN Redactie 9 november 2016
image
Kardinaal Eijk: "Het zal voor christenen steeds moeilijker worden." (Foto: Katholiek Nieuwsblad/Jan Peeters)

De verwarring over de gendertheorie is onder katholieken zo groot dat een kerkelijk document erover noodzakelijk lijkt.

Volgens de zich snel verspreidende gendertheorie bepalen mensen zelf in welk ‘geslacht’ zij zich het beste thuis voelen in plaats van hun lichamelijke realiteit. Zelfs katholieke ouders raken in verwarring omdat zij in hun omgeving vrijwel niets anders meer horen, aldus de kardinaal-aartsbisschop van Utrecht.

Waarheid over de mens

De Kerk heeft de plicht haar gelovigen te herinneren aan de waarheid van haar leer over het menselijk lichaam, vindt Eijk, die zich goed voor kan stellen dat er een kerkelijk document over komt. Het thema is de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk door zowel paus Benedictus XVI als paus Franciscus uiterst kritisch ter sprake gebracht.

Geneeskunde weg kwijt?

CNS sprak de kardinaal in Oxford, waar hij maandag sprak over het thema ‘Raakt de geneeskunde haar weg kwijt?’. In zijn lezing ging Eijk in op niet-therapeutische medische praktijken, waaronder geslachtsverandering.

Gewoonste zaak van de wereld

“Bezien vanuit de moraaltheologie is het duidelijk: het is niet toegestaan je geslacht op deze manier te wijzigen”, aldus kardinaal Eijk, die de zaak vergeleek met euthanasie en hulp bij zelfdoding. Eerst is er onzekerheid, maar naarmate het meer gebeurd wordt het de gewoonste zaak van de wereld. Dat geldt ook, bij gebrek aan tegengeluid, voor katholieken.

Toenemend intolerant

Een van de gevaren van deze ontwikkeling is volgens Eijk dat de cultuur steeds intoleranter wordt tegenover mensen die bezwaar maken tegen bepaalde ontwikkelingen. “Wij leven in een tamelijk intolerante samenleving. Mensen praten wel over tolerantie en dat het individu vrij is te denken wat het wil, maar in de praktijk hebben mensen wel deze bepaalde visie op de mens te accepteren (…) die het lichaam beschouwt als iets maakbaars.”

Uitsluiting dreigt

“Als je zegt dat dat misschien moreel niet de juiste weg is wordt je uitgesloten. Je moet denken volgens deze moderne theorieën of je wordt uitgesloten. Dat doordringt de universitaire wereld, het parlement, de massamedia.” “Het is erg pijnlijk en ik ben er zeker van dat ze het voor ons christenen steeds moeilijker zullen maken.”

Opkomen voor gewetensvrijheid

Volgens de kardinaal moeten katholieken op hun recht staan om naar hun geweten te leven als zij straks niet aangevallen willen worden of in de gevangenis terecht willen komen.

Kracht van de toekomst

Hij beschouwt de kleine minderheid kerkelijk actieve jonge mensen als een bron van hoop omdat zij “het hele geloof aanvaarden”. Zij vormen volgens hem “de kracht van de toekomst”.

Kleine Kerk

“Ik denk dat we een kleine Kerk zullen worden, een kleine fractie van de Nederlandse bevolking, maar zij die christen blijven, zullen een intens gebedsleven en een persoonlijke relatie met Christus hebben. Zij zullen helder zijn over het geloof en bereid zijn ervan te getuigen. Het zal een kleine, maar overtuigde Kerk zijn en zij zal bereid zijn te lijden.”