fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Emeritus-bisschop Huub Ernst overleden

KN Redactie 20 mei 2017
image
Mgr. Huub Ernst (Foto: Ramon Mangold)

De oud-bisschop van Breda, mgr. Hubertus (Huub) Ernst, is vrijdagavond laat op honderdjarige leeftijd overleden.

Mgr. Ernst was van 1967 tot 1992 bisschop van Breda.

Reactie bisschop Liesen

Mgr. Liesen laat in een reactie weten: “In zijn nuchtere geloof en zijn toewijding aan zijn opdracht heeft mgr. Ernst veel betekend voor velen. Vanaf mijn installatie in 2012 heb ik hem vaker kunnen bezoeken. Zijn gezondheid was broos, maar zijn geest was sterk. Bij zijn 75-jarig priesterschap in 2016 was hij nauwelijks nog mobiel, maar hij wilde heel graag de eucharistie meevieren. De zusters Franciscanessen hebben de afgelopen maanden in toenemende mate bij hem gewaakt. Hij heeft zich kunnen toevertrouwen aan God. Hij zelf keek heel nuchter naar zijn broosheid en de dood. Bij een bezoek vorig jaar vertelde hij me dat iemand hem had aangeraden zich op het levenseinde voor te bereiden. Het was een teken van zijn vitaliteit dat hij daarop antwoordde: ‘Misschien is het tijd om dat toch te doen’.”

Loopbaan

Bakkerszoon Hubertus Ernst werd op 8 april 1917 geboren in Breda. Na het kleinseminarie Ypelaar en het grootseminarie Bovendonk werd hij op 7 juni 1941 priester gewijd door mgr. P. Hopmans. Na enkele jaren kapelaan en rector te zijn geweest werd hij docent moraaltheologie aan het grootseminarie Bovendonk.
In 1962 werd Ernst vicaris-generaal onder bisschop De Vet die hij na diens overlijden opvolgde op 17 december 1967.

Wijze bisschop

Huub Ernst gold in de jaren van de grote veranderingen in de Kerk als een vernieuwingsgezinde bisschop, maar werd later vooral gerespecteerd om zijn wijsheid.
Na zijn ontslag als bisschop wegens het bereiken van zijn 75e levensjaar in 1992 stelde paus Johannes Paulus II hem aan als diocesaan administrator van het bisdom Breda. In die functie bestuurde hij het bisdom tot 26 november 1994 toen bisschop Tiny Muskens hem opvolgde.
In dat jaar stopte hij ook als voorzitter van Pax Christi Nederland, een functie die hij sinds 1976 had bekleed.

Grote verdiensten

Als een van de grootste verdiensten van bisschop Ernst wordt de oprichting van de priesteropleiding Bovendonk gezien. Die opleiding verschilde met de overige Nederlandse priesteropleidingen doordat hij specifiek bedoeld is voor mannen die op latere leeftijd priester willen worden en een deeltijdopleiding betreft. Ook staat zij open voor priesterstudenten uit andere bisdommen.

Jubileum

Op dinsdag 7 juni 2016 vierde mgr. Ernst zijn 75-jarig priesterjubileum. Dit was zijn laatste publieke optreden. Zijn honderdste verjaardag op 8 april 2017 vierde hij vanwege zijn broze gezondheid in besloten kring.
Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart plaatsvindt.