fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

‘Europa is hypocriet’

KN Redactie 25 maart 2016
image
Foto: AP

De strijd tegen de moslimterreur is gedoemd te mislukken zolang Europa de belangrijkste financiers ervan, Qatar en Saoedi-Arabië, niet bekritiseert.

Volgens de pater jezuïet hebben de aanslagen in Europa tot twee tegengestelde houdingen geleid, enerzijds strijdlustig en anderzijds sentimenteel.

Strijdlustig

Het feit dat de aanslagplegers bij politie en veiligheidsdiensten bekend waren en toch hun gang konden gaan heeft mensen “strijdlustig” gemaakt, aldus Samir. “Zij eisen meer veiligheid, grenscontrole, geen migranten en vervloeken alle integratievoorstellen. Gewone mensen, sommige jongeren, willen vrede en rust, en zijn bereid zich door een fragiele staat te laten beschermen, maar voelen zich op geen enkele manier verantwoordelijk.”

‘Islamitische koorts’

Er wordt nu gesproken over een “oorlog” tegen “onze onbezorgde en vrije manier van leven”, maar volgens Samir is Europa al heel lang in oorlog met het jihadisme. En die strijd gaat zeker escaleren omdat “de islamistische koorts nu overal is uitgebroken”. “Het betreft niet meer slechts één gebied of land. Jihadi’s zijn overal: op straat, in restaurants, vliegvelden en in de metro. Er lijkt geen ontsnappen aan.”

Salafisme de bron

Dat terroristen alles proberen op te blazen als ze de kans krijgen, neem Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Kenia, Irak, Libië, betekent niet dat ze tot dezelfde groepering behoren. “Al dit geweld heeft dezelfde wortel: salafisme, een tak van de islam die probeert terreur te globaliseren.”

Economische deal

Samir wijst op een analyse van professor Pierre Vermeren in Le Monde, waarin deze erop wijst hoe Frankrijk en België zelf medeverantwoordelijk zijn voor het ontstaan van de huidige problemen. Zij hebben zich nooit bekommerd om de grote groepen islamitische arbeidsmigranten, ook niet toen het economisch minder ging en velen van hun kinderen in de criminaliteit terecht kwamen. “En als het gevolg van een vreemde economische deal met de Saoedi’s, kwamen grote groepen wahhabitische imams en werd moskee na moskee gebouwd. Ze raakten in de greep van het fundamentalisme dat terroristen van hen maakte.”

No-go area’s

“Beide landen met hun seculiere regeringen en ongeïnteresseerd in religie, hebben dit probleem laten liggen. In plaats daarvan hebben zij het tot op vandaag laten uitdijen. Staten dachten dat zij de boel politiek en sociologisch konden beheersen. Dat is totaal mislukt”, aldus de Egyptische islamdeskundige. Hij wijst op talloze no-go area’s zoals de beruchte Brusselse wijk Molenbeek, waar “mannen met baarden de politie toegang weigeren”.

Heer en meester

“In Frankrijk gebeurt hetzelfde. In sommige buurten worden beheerst door jeugdcriminaliteit. Hoewel hun ouders het er niet mee eens zijn gedragen jongeren zich er als heer en meester.”
In deze buurten verspreidt het wahhabisme zich met geld, moskeeën en vanuit het buitenland betaalde imams.

Europa doet niets

“Europese landen kunnen nu wel verklaringen afleggen over meer veiligheid en samenwerking, maar zij zijn gebonden aan de speciale behandeling van Saoedi-Arabië, Qatar en andere landen die predikers, imams en moskeeën financieren. Zij staan preken toe in het Arabisch en doen niets tegen de verspreiding van de jihadistische ideologie.”

Strakke regels mogelijk

Samir wijst op landen als Zweden en Oostenrijk, die wel strakke regels hanteren, zoals de verplichting in de landstaal te preken. Ook worden geen buitenlandse moskeefinancieringen geaccepteerd en worden in Oostenrijk imams aan de universiteit opgeleid.

Gebedsblokkades

“Er zijn bepaalde basisregels nodig. Heel bijzonder: het vrijdaggebed mag geen straten blokkeren. Deze vorm van chantage is wijdverspreid geraakt. Het gebeurde in Milaan, het gebeurt nu nog steeds in Parijs en Marseille, waar hele wijken worden afgesloten voor het gebed.”

Antikatholiek, islamvriendelijk

“Staten begrijpen niets van godsdienst en al helemaal niet van de islam en laten dingen gewoon gebeuren. Ze kunnen katholieken wel restricties opleggen, maar apaiseren moslims. De Franse regering bijvoorbeeld, die vaak antikatholiek is en alles doet om het katholieken lastig te maken, komt moslims tegemoet om hun stemmen te trekken. Mogelijk geldt hetzelfde in Italië.”

Niet voor christenen

Hij wijst op een negentiende eeuwse wet over grondbezit die door de vroegere president Sarkozy van stal werd gehaald en die het verpachten van grond “om culturele redenen” toestaat voor een periode van 99 jaar. Burgemeesters werden aangemoedigd grond te verpachten aan moslims, maar niet aan christenen, aldus Samir. “Dit slechts om politieke en economische motieven, om stemmen te winnen en investeringen van Saoedi-Arabië, Qatar en de Emiraten.”

Financiers van IS

“Qatar en Saoedi-Arabië zijn officieel wahhabitisch. In Europa beschuldigt niemand hen van terreur, maar in de Arabische pers doet iedereen dat omdat zij het zijn die de jihadisten steunen. Zij zijn het die IS financieren. De wapens die zij kopen gaan via Turkije en eindigen rechtstreeks in handen van de Jihadi’s die vervolgens naar Europa gaan.”

Twee gezichten

Turkije heeft volgens Samir twee gezichten: het laat sommigen zijn ‘Europese’ gezicht zien terwijl het buitenlandse strijders Syië laat binnentrekken.
“Toch is er niemand die deze landen bekritiseert. Riyad bombardeert al een jaar Jemenitsche sji’ieten, waarbij ziekenhuizen en marktpleinen met burgers worden geraakt, maar niemand klaagt.”

Zakelijke deals

“Het ligt voor de hand te denken dat er op hoog niveau zakelijke deals gesloten zijn. Vorig jaar verkocht Frankrijk 24 Rafale straaljagers aan Qatar ter waarde van meer dan 3 miljard euro. Maar niemand praat over de mensenrechtensituatie in dat land. Riyad helpt Egypte en in ruil moet ons land ruimte laten voor de Moslimbroederschap.”
Kortom, stelt de jezuïet, “er is veel hypocrisie in het geklaag van het Westen en zijn strijd tegen het terrorisme.”

Deal met Turkije

Hij heeft geen goed woord over voor de “overhaaste en oppervlakkige” deal met Turkije. “Hoe kan iemand zelfs maar denken dat je een vluchteling die 5000 euro heeft betaald om zijn leven op een rubberboot te wagen om naar Europa te komen naar Turkije kunt terugsturen? Dat land is bepaald geen baken van mensenrechten, maar een schuilplaats voor smokkelaars.”

Strijd binnen de islam

Volgens Samir verspreidt zich binnen de islam een ziekte die wahhabisme heet. “Er is een aanhoudende strijd over wat de ware religie is. Een partij binnen die strijd wordt gefinancierd door degenen die de overwinning willen van de wahhabitische islam.

Al-Azhar

De Egyptische Al-Azhar, de meest gerespecteerde soennitische universiteit, is niet wahhabitisch. Maar omdat Saoedi-Arabië een van de financiële steunpilaren is, behoort fundamentalistische islam tot het curriculum. Ze zeggen wel dat ze veranderen, maar dat is niet waar. De boeken zijn nog steeds hetzelfde en minachten andere godsdiensten, de ongelovigen enzovoort.”

‘Wij kunnen niets’

Vorige maand, aldus Samir, hebben enkele grote Egyptische denkers de Al-Azhar op televisie hard aangepakt. “Wij kunnen helemaal niets”, zeiden ze, “zolang deze universiteit zijn lesprogramma niet verandert.”
Volgens Samir is integratie van moslims in Europa wel degelijk mogelijk, maar dat vraagt van beide zijden bereidheid daartoe en zeer strikte voorwaarden.