fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Frankrijk stelt ‘misleidende informatie over abortus’ strafbaar

KN Redactie 19 februari 2017
image
Tegen de 'infocensuur'. (Foto: Jeanne Smits)

Het Franse parlement heeft afgelopen week een wet aangenomen die het “verspreiden van misleidende informatie” over abortus strafbaar stelt.

Informatie die erop gericht is vrouwen ervan te overtuigen geen abortus te plegen is voortaan strafbaar indien de afzender niet duidelijk maakt ‘pro-life’ te zijn. Omdat de wet daar geen heldere criteria over geeft is het aan de rechter daarover te oordelen.

Informatie strafbaar

Volgens LifeSiteNews komt de wet erop neer dat in principe iedere groep die publieke aandacht vraagt voor de gevaren en risico’s van abortus kans loopt op strafvervolging.
De wet is donderdag aangenomen door de Nationale Assemblee die het laatste woord heeft in de kwestie. Verschillende pogingen van de Senaat de tekst te verzachten strandden.
Eind januari protesteerden in Parijs meer dan 50.000 mensen tegen de invoering van de wet.

Internet

De criminalisering van negatieve informatie over abortus begon nadat de regering ontdekte dat vrouwen die informatie over abortus zochten bij pro-life-sites uitkwamen. Deze legden de procedures uit en wezen op de daaraan verbonden risico’s. Daarnaast geven de sites informatie over waar ongewenst zwangere vrouwen hulp kunnen krijgen om hun kind te behouden.

Beperkte overheidsinformatie

Het ministerie van gezondheid reageerde met een eigen website die zich beperkt tot praktische informatie over het aanvragen van een abortus. Dat abortus risico’s met zich meebrengt en negatieve fysieke of psychologische bij-effecten kan hebben wordt als “misvatting” betiteld. De overheidssite linkt wel naar abortusklinieken maar niet naar hulpinstanties om de zwangerschap uit te dragen.

Eerdere beperkingen

In 2001 was er al een wettelijk verbod ingevoerd op “uitoefening van morele en psychologische druk met het oog op het verhinderen van abortus”. Dezelfde wet verbiedt ook vreedzame pro-lifeacties bij abortusklinieken en ziekenhuizen.

Forse straffen

De nieuwe wet kent dezelfde sancties: tot twee jaar cel en een boete van maximaal 28.000 euro voor het “verspreiden of doorgeven van beschuldigingen of indicaties van strafbare opzettelijke misleiding, met het doel tot afschrikking (van abortus), op grond van kenmerken of medische gevolgen van een vrijwillige onderbreking van de zwangerschap.”

In strijd met de Grondwet

De centrumrechtse partij noemt de wet een opzettelijke inperking van het recht op vrije meningsuiting en stemde tegen. De partij overweegt de wet voor te leggen aan het Constitutioneel Hof voor toetsing aan de Grondwet. Kritische stemmen wijzen er echter op dat de partij tijdens de regering van haar president, Nicolas Sarkozy, niets heeft gedaan om de wet van 2001 ongedaan te maken.

‘Geen inperking’

Volgens minister Laurence Rossignol van Vrouwenrechten is er geen sprake van inperking van vrije meningsuiting zolang pro-lifesites duidelijk maken “wie zij zijn, wat zij doen en wat zij willen”.
De beperking staat echter niet in de wet zelf evenmin wie het toekomt een oordeel te vellen over wanneer informatie “misleidend” is volgens de wet.

‘Geen recht om te liegen’

Rossignol betoogde in het parlement dat “abortus niet het verwijderen van een leven” is. Ook zei ze dat “vrijheid van meningsuiting niet het recht geeft om te liegen”. Om die reden zijn pro-lifers ervan overtuigd dat de wet niets anders beoogt dan het verbieden van alle informatie die op de negatieve kanten van abortus wijst. (KN/LSN)