<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Franse bisschoppen lanceren plan in strijd tegen misbruik

Emma Koevoets 1 april 2021
image
Het elfpuntenplan ter bestrijding van misbruik in de Franse Kerk werd gepresenteerd in Mariaheiligdom Lourdes. Foto: CNS Photo - Paul Haring

De Franse bisschoppen hebben een langetermijnstrategie van elf punten aangenomen om kindermisbruik in de Kerk mee te bestrijden.

De strategie van de Franse bisschoppenconferentie (CEF) is gericht op het onderzoeken van gevallen van misbruik en het ondersteunen van slachtoffers. Ook worden ook maatregelen genoemd om misbruik in de toekomst te voorkomen.

Tijdens een persconferentie in Lourdes vertelde aartsbisschop Eric de Moulins-Beaufort van Reims vorige week dat hij misbruikslachtoffers had ontmoet. Hun verhalen sterkten zijn besluit om misbruik te bestrijden, schrijft La Croix.

Terughoudendheid

De aartsbisschop is voorzitter van de CEF. Hij wees op het belang van een onafhankelijk nationaal hulpverleningsorgaan dat luistert naar slachtoffers die zich tot hun eigen parochie of bisschop kunnen of durven wenden.

De oprichting van een Raad voor de Preventie en Bestrijding van Pedofilie is volgens hem een teken van de sterke “institutionele” inzet van CEF tegen misbruik. De nieuwe strategie wordt gesteund door alle bisschoppen.

Feiten aan het licht

In het plan schrijven ze: “Wij, de bisschoppen van Frankrijk, betuigen onze dank aan de slachtoffers die hun lijden onthulden, waardoor feiten van misbruik aan het licht zijn gekomen”, meldt La Croix. Slachtoffers worden geprezen om de moed waarmee ze hun verhalen delen.

De bisschoppen geven aan dat ze door de verhalen goed beseffen wat er gebeurde en daardoor de nodige beslissingen konden nemen. Ze hopen de Kerk weer tot een ‘heilig huis’ te maken. Het falen en tekortschieten van de kerkelijke autoriteiten erkennen ze.

De strategie zien ze als een manier om verantwoordelijkheid te nemen. Deze omvat de “dwingende plicht om waarheden aan het licht te brengen” en feiten aan justitie te melden. Ze moedigen slachtoffers daartoe aan en ondersteunen hen om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Betalingen aan slachtoffers

Punten negen en tien uit de langetermijnstrategie gaan over een financiële compensatie voor misbruikslachtoffers. De strategie bevat een vrij specifieke procedure voor betalingen, maar geen concrete bedragen.

Aan elk bewezen slachtoffer dat daarom vraagt, zal een financiële compensatie worden betaald. Dat geld zal komen uit een speciaal schenkingsfonds. De verwachting is dat dat vijf miljoen euro zal gaan bevatten en dat het bedrag verhoogd wordt met schenkingen van geestelijken en gelovigen.

‘Misbruikplaag’

Punt zeven in het plan gaat over de oprichting van een herdenkingsplek, die naar alle waarschijnlijkheid in Lourdes zal komen. Ook komt er een jaarlijkse ‘Gebedsdag voor slachtoffers van geweld, aanranding en machts- en gewetensmisbruik in de Kerk’, zoals de paus eerder al vroeg. De bisschoppen wezen daarvoor de derde vrijdag van de Veertigdagentijd aan.

Bijna de helft van alle punten behandelt manieren om slachtoffers te steunen en in hun noden te voorzien. Op die manier wordt er erkent dat veel voor nodig is om de ‘plaag van misbruik’ uit te bannen.

Structuur en eenheid

Alle kerkelijke diensten die contact met kinderen met zich meebrengen, zullen een ‘referent’ krijgen, iemand die speciaal is aangesteld om de bescherming van minderjarigen te waarborgen. Ook wordt een nieuw ‘Nationaal team van Luisteraars’ opgericht, dat taken overneemt van bisdommen en de ‘misbruikcommissie’ CIASE.

Omdat de Franse bisschoppen de maatregelen op nationaal niveau willen vormgeven, komt er ook een bisdomoverstijgende kerkelijke rechtbank die zich gaat specialiseren in misbruikzaken.

Het laatste punt omvat de oprichting van een ‘eenheid van waakzaamheid en steun’, die zich bezig zal houden met priesters die veroordeeld zijn voor misbruik of daarbij betrokken zijn.

‘Levens verwoest’

De bisschoppen schreven ook een brief aande  Franse katholieken over hun strijd tegen misbruik. “Onze Kerk is niet altijd een veilig huis geweest. Hele levens zijn verwoest, ingewikkeld en pijnlijk gemaakt”, zo schrijven ze.

Bron: La Croix 

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.