fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Hereniging St.-Pius X-broederschap en Vaticaan nabij

KN Redactie 8 september 2016
image
Mgr. Fellay. (Foto: AP)

Het Vaticaan en de St.-Pius X-broederschap zijn dichtbij een hereniging.

Dat heeft mgr. Fellay, de overste van de Pius X-broederschap, eind augustus tijdens een lezing in Nieuw-Zeeland gezegd.

Tweede Vaticaans Concilie

Volgens mgr. Fellay kan de broederschap onder haar eigen voorwaarden toetreden tot de katholieke Kerk. Dat zou betekenen dat de Sint-Pius X-broederschap bepaalde documenten van het Tweede Vaticaans Concilie niet hoeft te erkennen.

Aartsbisschop Guido Pozzo, secretaris van de commissie Ecclesia Dei die namens het Vaticaan de dialoog voert, bevestigt dit. Volgens Pozzo zijn niet alle documenten van het Tweede Vaticaans Concilie even bindend. Dit zou onder meer gaan over de documenten met betrekking tot de oecumene, godsdienstvrijheid en interreligieuze dialoog.

Personele prelatuur

Het Vaticaan heeft de broederschap in juli het aanbod gedaan om een zogeheten personele prelatuur binnen de katholieke Kerk te worden. Een personele prelatuur heeft een specifieke pastorale taak binnen de katholieke Kerk en is niet territoriaal afgebakend.

‘Monopolie verloren’

Volgens mgr. Fellay is het Vaticaan de Pius X-broederschap in haar voorwaarden tegemoet gekomen, doordat er in de Kerk, ook binnen de curie van het Vaticaan, steeds meer onbehagen en weerstand is tegen het beleid van paus Franciscus.

Daarmee heeft de Pius X-broederschap met haar kritiek op de paus het “monopolie verloren”, aldus mgr. Fellay. Hij ziet steeds meer kardinalen en bisschoppen binnen de Kerk openlijk kritiek leveren op het beleid van paus Franciscus. Het zijn volgens mgr. Fellay deze mensen die de Pius X-broederschap steunen.

Scheuring

De Priesterbroederschap Sint-Pius X werd in 1970 opgericht door de Franse aartsbisschop mgr. Marcel-François Lefebvre als reactie op de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie, die zij afwijst.

De SSPX verzet zich onder meer tegen de constituties Sacrosanctum Concilium (liturgie), Gaudium et Spes (over de Kerk en de wereld), Dignitatis Humanae (over de godsdienstvrijheid), en de verklaring Nostra Aetate (over de verhouding tot de niet-christelijke religies).

In 1988 ontstond er een scheuring tussen de SSPX en het Vaticaan toen mgr. Lefebvre zonder toestemming van paus Johannes Paulus II vier SSPX-priesters tot bisschop wijdde.

Zowel mgr. Lefebvre als de vier bisschoppen werden geëxcommuniceerd.

Ecclesia Dei

Paus Johannes Paulus II richtte destijds de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei op om de dialoog met de SSPX in stand te houden.

Deze dialoog kreeg in 2009 een impuls doordat paus Benedictus XVI de excommunicaties ophief.

Ook onder paus Franciscus is in de dialoog met de SSPX tot hereniging vooruitgang geboekt.

Zo heeft paus Franciscus bepaald dat in het kader van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid gelovigen ook bij priesters van de SSPX mogen biechten. (KN/RadioVaticaan)