<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

‘Iedereen geroepen tot evangelisatie’: Kerk viert Roepingenzondag

Peter Doorakkers 6 mei 2022
image
Archiefbeeld: paus Franciscus met de rector en priesterstudenten van het Noord-Amerikaans College in Rome. Alle katholieken, priesters en leken, zijn geroepen om te evangeliseren, schrijft de paus in zijn boodschap voor Roepingenzondag. Foto: CNS - Paul Haring

De Kerk bestaat om te evangeliseren, en zij kan dat alleen doen als “alle leerlingen van de Heer” bij dat werk betrokken zijn. Dat schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor Roepingenzondag, die dit weekend gevierd wordt. De Kerk in Nederland en Vlaanderen zet de dag met onder meer online filmpjes kracht bij.

Bij het woord ‘roeping’ “gaat het niet alleen om het kiezen van deze of die manier van leven, je leven toewijden aan een bepaald dienstwerk of aangetrokken worden door het charisma van een religieuze familie, beweging of kerkelijke gemeenschap”, schrijft de paus.

“Het gaat om het waarmaken van Gods droom, de grote visie van broederschap die Jezus koesterde toen Hij tot de Vader bad ‘dat allen een mogen zijn’.”

‘Een Kerk die luistert’

Roepingenzondag heet officieel de Wereldgebedsdag voor Roepingen. De dag werd ingesteld door paus Paulus VI, en wordt gehouden op de vierde zondag van de Paastijd, de ‘zondag van de Goede Herder’.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Franciscus denkt in zijn boodschap voor de dag na over de betekenis van het woord ‘roeping’ in de context van een zogeheten synodale Kerk, dat wil zeggen, “een Kerk die luistert naar God en naar de wereld”.

Alle leerlingen van de Heer

“We weten”, schrijft Franciscus, “dat de Kerk bestaat om te evangeliseren, om erop uit te gaan en het zaad van het Evangelie in de geschiedenis te zaaien. Deze missie kan enkel worden uitgevoerd als alle gebieden van pastorale activiteit samenwerken en, nog belangrijker, alle leerlingen van de Heer erbij betrekken.”

“We moeten oppassen voor de mentaliteit die priesters en leken van elkaar zou scheiden, waarbij de eersten de hoofdrolspelers zijn en de laatsten de uitvoerders.” In plaats daarvan moeten zij samen “de christelijke missie vooruit dragen als het ene volk van God, leken en herders”.

“We moeten oppassen voor de mentaliteit die priesters en leken van elkaar zou scheiden, waarbij de eersten de hoofdrolspelers zijn en de laatsten de uitvoerders”
- Paus Franciscus

Iedere katholiek is geroepen hoofdrolspeler te zijn in de missie van de Kerk een “evangeliserende gemeenschap” te zijn. Ook zijn alle katholieken geroepen om hoeders van elkaar en van de schepping te zijn, en om een broederlijke wereld op te bouwen.

“In een woord, wij zijn geroepen om een enkele familie te worden in het wonderbaarlijke gemeenschappelijke huis van de schepping, in de verzoende diversiteit van haar elementen.”

Gods liefdevolle blik

Dit alles wortelt in het antwoord dat mensen geven op Gods blik op hen, die een blik vol liefde is, schrijft Franciscus: “Onze levens veranderen als we deze blik verwelkomen. Alles wordt een dialoog over roeping tussen onszelf en de Heer, maar ook tussen onszelf en anderen.”

https://www.kn.nl/abonnementen/

In die dialoog worden mensen “steeds meer wie we zijn”. Voor priesters betekent dat, dat zij steeds meer “instrumenten van Gods genade en barmhartigheid” worden. Religieuzen worden steeds meer “Gods lof en de profetie van een nieuwe mensheid”, en gehuwden een “wederzijdse gave en gevers en leraren van het leven”.

Roepingenzondag in Nederland en Vlaanderen

Ook in Nederland en Vlaanderen wordt Roepingenzondag gevierd.

In Nederland draagt de dag dit jaar het thema ‘Vreugde verbindt’, melden de Nederlandse bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). Zij maakten onder meer dit filmpje met getuigenissen van priesters, diakens en religieuzen:

De Vlaamse priester Filip Hacour, rector van het Johannes XXIII-seminarie in Leuven, gaat in dit filmpje in op het belang van een specifiek roepingenpastoraat:

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.