<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Interview

‘Unieke menselijkheid’ staat centraal in podcastretraite voor LHBTI’ers

Luuk van den Einden 22 mei 2024
image
De podcastretraite 'Kostbaar in mijn ogen' van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit is primair gericht op een LHBTI-publiek. Foto: Screen post - Unsplash

Met de podcastretraite Kostbaar in mijn ogen wil het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit LHBTI-personen “biddend laten ervaren dat God van hen houdt zoals van alle mensen”. Volgens internetpastor Nikolaas Sintobin zijn de eerste reacties positief.

De podcastretraite, die bestaat uit tien meditaties bij bijbelteksten, is op 17 mei gelanceerd door de jezuïeten van de Lage Landen via hun Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Die dag is niet willekeurig gekozen: dat is namelijk de internationale dag tegen homofobie.

De afleveringen, die te vinden zijn via de kanalen van de dagelijkse gebedspodcast Bidden onderweg, bevatten vragen, commentaren en bijbelteksten en vormen samen een retraite. De nadruk ligt op ignatiaans bidden – een gebedsvorm die sterk zintuiglijk is en uitnodigen om in dialoog te treden met de Bijbel.

‘God houdt van jou’

“De titel zegt het al: Kostbaar in mijn ogen is bedoeld om mensen uit de LHBTI-gemeenschap biddend te laten ervaren dat God van hen houdt zoals van alle mensen”, legt jezuïet en internetpastor Nikolaas Sintobin uit.

“Veel mensen uit die gemeenschap voelen zich niet aanvaard binnen hun kerkgemeenschap; dat geldt zowel in de katholieke Kerk als in andere kerken. Wij willen hen, in het verlengde van de opstelling van paus Franciscus, uitnodigen en tegen hen zeggen: God houdt van jou.”

Volgens Sintobin zijn de eerste reacties positief; individuele luisteraars en kerkelijke LHBTI-initiatieven als Wijdekerk hebben laten weten blij te zijn met de podcastreeks. “Het wordt ervaren als een teken dat zij ook mogen bestaan, dat zij er ook mogen zijn.”

Menselijkheid

De podcastreeks bevat geen preken en legt ook niet uit wat goed of fout zou zijn. Bemoediging staat centraal: “Het christendom is de godsdienst van de menselijkheid, van het zien en waarderen van de unieke menselijkheid van ieder mens”, vertelt Sintobin. “Ongeacht wie je bent, hoe je eruit ziet of wat je seksuele oriëntatie is.”

“Deze podcastretraite ligt in de lijn van wat de Kerk altijd gedaan heeft.” De Kerk heeft volgens hem altijd aandacht gehad voor mensen in de marge, zoals zieken en bejaarden. “Zij het natuurlijk dat LHBTI’ers in de katholieke Kerk, in andere kerken en in de hele samenleving tot voor kort helemaal aan de rand werden geplaatst – als ze al een plaats kregen.”

Adam, Jezus en Maria Magdalena

In iedere aflevering komen passages uit de Bijbel aan bod, uiteenlopend van het fragment uit Genesis waarin God Adam opdraagt om alle dieren namen te geven tot Jezus’ verschijning aan Maria Magdalena na zijn verrijzenis. De teksten zijn gekozen aan de hand van het boek Building a Bridge (in het Nederlands: Een brug bouwen) door de Amerikaanse jezuïet James Martin, bekend van zijn werk met LHBTI-katholieken.

Sintobin legt uit dat met instemming van Martin een aantal teksten en commentaren uit zijn boek als basis voor de podcast. “Die hebben we omgevormd tot ignatiaanse retraiteteksten: dat houdt in dat die niet zozeer bedoeld zijn om over na te denken, maar als een gebedservaring in stilte met enkele woorden uit de Schrift, om je, ongeacht wie je bent, voor Gods liefde te plaatsen.”

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.