<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Interview

Wat sterkt het paasgeloof van de parochiewerker?

Francesco Paloni 28 maart 2024
image
Diaken Andrè van Aarle vindt de drukte die de voorbereiding van het Paasfeest met zich meebrengt wel meevallen. Foto: Andrè van Aarle

Pasen vieren in de parochie: voor veel werkers in het pastoraat is het een van de drukste periodes van het jaar. Komen zij nog toe aan eigen geloofsbeleving? “Je moet niet alleen met het zakelijke bezig zijn, maar ook als gelovige meedoen.”

Pasen staat gelijk aan spitsuur, weet pastoor André Monninkhof van de Emmanuelparochie in Ommen, waar in totaal elf kerken onder vallen. Met Pasen wordt het Triduüm, waar ook Witte Donderdag en Goede Vrijdag onder vallen, geconcentreerd op twee locaties.

Op tijd beginnen

Dit beperkt niet alleen het aantal vieringen, aldus Monninkhof, maar zorgt er ook voor dat je beter de krachten kan bundelen. “Je hebt meer mensen bij elkaar, meer koren, meer medewerkers.”

“Inspiratie en geloofsgesprekken houden me op de been”

“Ik heb het geluk dat ik op tijd kan beginnen aan de voorbereiding van Pasen”, zegt Monninkhof. “De draaiboeken voor het Paastriduüm worden dan doorgesproken. We werken met een team. Dit zorgt ervoor dat ik mij op de liturgie en de verkondiging kan concentreren.”

Verdieping zoeken

“Ik prijs me gelukkig dat we dit in teamverband kunnen doen. Ik kan zelfs de preken voor het Paastriduüm verdelen met een collega-priester. Als zaken een klein beetje op schema lopen, is er een hoop mogelijk.” Monninkhof houdt hierdoor ook ruimte vrij voor onvoorziene omstandigheden, zoals een uitvaart.

De priester zoekt in de aanloop naar het Paasfeest vooral naar verdieping. Bijvoorbeeld door het zoeken van inspirerende teksten voor de (paas)preken. “Ik las dit jaar iets over jezelf losmaken van de sleur, van het alledaagse. Als ik zulke pareltjes tegenkom, geeft dit mijzelf ook inspiratie. Ik merk dat het mijn paasgevoel goed doet.”

Drukte valt mee

“Er is een hoop aan de hand in de wereld, en iedere parochie kampt wel eens met onrust vanwege veranderingsprocessen. Inspiratie opdoen of een goed geloofsgesprek met iemand houden me op de been. Dat sterkt ook mijn paasgeloof.”

Diaken Andrè van Aarle van de H. Clara en Franciscusfederatie in het Groene Hart vindt de drukte die de voorbereiding van het Paasfeest met zich meebrengt wel meevallen.

Concentreren van vieringen

“Ik zeg dit met een knipoog. Je weet al een jaar van tevoren dat het eraan komt. De drukte zit hem vooral in het feit dat wij een hele grote parochie hebben, met elf kerkdorpen. In twee kerken vieren we het hele Paastriduüm.”

Van Aarle assisteert een van de twee priesters van de federatie op een van de hoofdlocaties. “Ik ben daar het hele Triduüm bij en neem ook preken voor mijn rekening. Vroeger waren er veel meer vieringen, het was daardoor erg onrustig.”

image
Pasen staat gelijk aan spitsuur, weet pastoor André Monninkhof van de Emmanuelparochie in Ommen, waar in totaal elf kerken onder vallen. Foto: André Monninkhof

Goed te doen

“Hierdoor krijgt het Paasfeest een intenser karakter”, zegt Van Aarle. “Je bent met dezelfde pastores in dezelfde kerk. Dit jaar doen wij drie vieringen samen: Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake. Zo is het voor ons beiden heel goed te dragen.”

En dat heeft weer een positieve weerslag op zijn eigen geloofsbeleving. “Je hebt meer tijd om naar geloofsverdieping te zoeken.”

Geloofsmatig meemaken

Voor Van Aarle staat het Paasfeest niet los van de Veertigdagentijd. “Pasen is het belangrijkste feest, maar de vastentijd vind ik persoonlijk mooier en intenser. Je hebt dan echt de tijd om je voor te bereiden. En de voorbereiding op het feest brengt vaak heel veel vreugde met zich mee.”

“Pasen is het belangrijkste feest, maar de vastentijd vind ik persoonlijk mooier en intenser”

Daarnaast put Van Aarle ook inspiratie uit de activiteiten in zijn parochie. “Je moet proberen de zaken die je organiseert, zoals een viering van barmhartigheid, ook zelf geloofsmatig meemaken. Een paar weken terug was er een lezing van een kunsthistorica over Pasen in de kunst. Als diaken put je daar ook inspiratie uit. Je moet niet alleen met het zakelijke bezig zijn, maar ook als gelovige meedoen.”

Veel mensen op de been

In de Zeeuws-Vlaamse Elisabethparochie heeft ook pastoraal werkster Marjan Dieleman zich voorbereid op een intens weekend. De paasvieringen vragen veel overleg met koren, kosters en lectoren.

Maar ook de Vastenactie, waarmee de drie Zeeuws-Vlaamse parochies geld inzamelen voor een project in Colombia, heeft haar geholpen om in de paasstemming te komen. “Het brengt altijd veel mensen op de been. Dit zien we als een goede voorbereiding op Pasen.”

Veel tijd en energie

Dieleman erkent dat het een uitdaging is om te midden van de drukte ruimte te maken voor eigen bezinning, zeker gezien het feit dat er grote veranderingen op komst zijn in de drie parochies. “Die kosten veel tijd en energie, en zaken zoals uitvaarten en Eerste Communievoorbereiding gaan ondertussen gewoon door.”

image
Marjan Dieleman: "Ik probeer de aanloop naar het Paasfeest heel bewust te beleven". Foto: Marjan Dieleman

Dieleman probeert daarom al tijdens de vasten verdieping te zoeken, onder meer door de online-retraite van de jezuïeten te volgen. “Ik krijg daar iedere dag iets van mee. Lukt het me niet, dan probeer ik ’s avonds via hun gebedsapp stil te staan bij de Veertigdagentijd. Daarnaast zijn er de vieringen op de zondagen van de Veertigdagentijd.”

Matthäus-Passion

“De lezingen helpen ook om toe te leven naar Pasen. Ik zou natuurlijk wel meer tijd voor stilte willen hebben, maar dat schiet er wel eens bij in.”

Er zijn ook bijzondere activiteiten die haar hebben geholpen om in de geest van Pasen te komen. Zoals de uitvoering van de Matthäus-Passion, die vorige week zaterdag plaatsvond in de Sint-Baafskerk in Aardenburg.

Intens en van dichtbij

“Daar is voor mij de Goede Week echt begonnen. Ik probeer de aanloop naar het Paasfeest heel bewust te beleven. Meer tijd is zeker wenselijk, maar tegelijk kan ik het Paasfeest juist door het pastorale werk intens en van dichtbij beleven.”

https://www.kn.nl/nieuwsbrief/

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.