fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Interview

‘Zaligverklaring Frans van der Lugt mogelijk al over drie tot vier jaar’

Marta Petrosillo 12 april 2019
image
CNS Photo - Reuters

De weg is nog lang, maar de eerste stap op weg naar zaligverklaring van pater Frans van der Lugt is gezet. Dat vertelt pater Pascual Cebollada, de postulator van de Nederlandse missionaris die in Syrië werd vermoord.

Pater Cebollada was afgelopen weekend in het Syrische Homs om te gedenken dat pater Frans vijf jaar geleden werd gedood. Naast Cebollada was er ook een delegatie van de Jezuïeten onder leiding van hun generaal overste, pater Arturo Sosa Abascal.

Toestemming voor de start van het proces

Ja, het zaligverklaringsproces is begonnen, zegt pater Cebollada. “Zo’n proces begint normaal gezien met een informele ontmoeting. Met aan de ene kant degene die ervoor pleit, ook wel de actor causae genoemd. In ons geval zijn dat de Jezuïeten. En aan de andere kant een vertegenwoordiger van de lokale Kerk, gewoonlijk de bisschop van het bisdom waar de persoon in kwestie is overleden.”

In het geval van pater Frans van der Lugt is die vertegenwoordiger mgr. Georges Abu Khazen, de apostolisch-vicaris van Aleppo voor de Latijnse Ritus. “Hij was ook in Homs en we hebben een half uur met hem gesproken”, vertelt Cebollada. “Hij was blij en ook oprecht enthousiast om toestemming te geven voor de start van het proces voor pater Frans.”

Nederlandse vicepostulator

Pater Tom Sicking, een Nederlandse jezuïet die in Beiroet woont, is gevraagd om als vicepostulator op te treden. Hij woonde samen met pater Van der Lugt in Libanon en vervolgens in Syrië. “De vicepostulator is erg belangrijk”, zegt Cebollada. “Hij onderhoudt de relaties met de lokale Kerk.”

“Bovendien spreekt pater Sicking zowel Nederlands als Arabisch en kan hij dus alle geschriften van pater Frans analyseren. Omdat hij hem goed kende, kan Sicking ook mensen aanwijzen die kunnen getuigen van pater Frans’ helfdhaftige deugdzaamheid. Dat is essentieel voor de eerste fase van het proces.”

Eerste fase zaligverklaringsproces

Waaruit bestaat die eerste fase? “Vooral uit het selecteren en presenteren van de getuigenisen. En het verzamelen van alle geschriften van pater Frans, ook de niet gepubliceerde werken: brieven, preken, dagboeken.”

Pater Cebollada heeft geen idee hoe lang dat duurt. “Maar ik denk dat er over een paar maanden al een diocesaan tribunaal kan worden opgericht”. Hij verwacht dat pater Frans voor het eind van dit jaar al Dienaar Gods zal worden verklaard.

“"Zijn leven is een voorbeeld voor de christenen die in Syrië zijn achtergebleven, maar ook voor ons"”
- Pater Pascual Cebollada

Getuigenverklaringen

“Daarna worden er door het tribunaal zo’n dertig tot veertuig getuigen gehoord. Ook moeten zijn geschriften uit het Arabisch worden vertaald, want werken in die taal worden door de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen niet geaccepteerd.”

Als dat allemaal gedaan is, wordt alles naar Rome gestuurd. “Ik denk dat daar in totaal anderhalf tot twee jaar voor nodig is”, zegt Cebollada.

Tweede fase in Rome

Pater Cebollada zal als postulator de tweede fase in Rome begeleiden. “Het is mijn taak om de positio te presenteren, ofwel een samenvatting van alle documenten waaruit de heldhaftige deugdzaamheid van de kandidaat blijkt. Die positio telt meestal zo’n vijf- tot zeshonderd pagina’s en wordt bestudeerd door negen theologen.”

Als zij akkoord zijn, gaat het document naar de kardinalen en bisschoppen van de Congregatie. Zij bestuderen het ook en bij hun goedkeuring wordt de zaak voorgelegd aan de paus. “Als hij het ermee eens is, tekent hij een decreet waarmee pater Frans eerbiedwaardig wordt verklaard.”

Volgens Cebollada kan het zo’n drie tot vier jaar duren voordat dit is gebeurd. “Maar onze Nederlandse medebroeder zou vervolgens al een paar maanden later zalig kunnen worden verklaard”, zegt hij. “Als zijn martelaarschap wordt erkend, is er namelijk geen wonder nodig dat op zijn voorspraak is geschied.”

Zeer geliefd bij de bevolking

Pater Cebollada vertelt dat hij pater Frans nooit persoonlijk heeft ontmoet. Hij was echter zeer onder de indruk van de liefde die de bevolking nog altijd voor hem heeft, “vooral de jongeren”.

Hij voegt eraan toe dat de apostolisch nuntius, kardinaal Zenari, vanuit Damascus naar Homs was afgereisd om afgelopen weekend bij de herdenking voor pater Frans te zijn, net als veel andere religieuzen. Kardinaal Zenari, zegt hij,  “zei prachtige dingen over pater Frans”.

Hij besluit: “Zijn leven is een voorbeeld voor de christenen die in Syrië zijn achtergebleven, maar ook voor ons.” (Vert. SK)