fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Jeruzalem: Heilig Grafkerk weer open

KN Redactie 2 maart 2018
image
Zondag baden pelgrims noodgedwongen buiten voor de gesloten deur van de Heilig Grafkerk. Woensdag gingen de kerkdeuren weer open. (Foto: AP)

De kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem is sinds woensdag weer open. De basiliek was sinds zondag gesloten, uit protest tegen een aangekondigde heffing van gemeentebelasting op een deel van het kerkelijk onroerend goed.

De leiders van de drie voor het godshuis verantwoordelijke Kerken – de Grieks-orthodoxe, de Armeens-orthodoxe en de katholieke – besloten de deur per 28 februari weer van het slot te halen. Dat besluit kwam nadat de Israëlische regering een onderhandelingsteam instelde om het geschil op te lossen. Pogingen om de belasting te innen worden voorlopig opgeschort.

Uitzien naar de onderhandelingen

De gemeente Jeruzalem kondigde begin februari aan belasting te zullen gaan heffen op commercieel kerkelijk onroerend goed, zoals hotels en conferentiecentra. Het zou in totaal gaan om een bedrag van rond 170 miljoen euro. Kerkgebouwen werden overigens niet belast.

De drie leiders lieten weten uit te zien naar de onderhandelingen, “om te verzekeren dat onze heilige stad, waar onze christelijke aanwezigheid voor uitdagingen blijft staan, een plek blijft waar de drie monotheïstische godsdiensten samen kunnen leven en floreren”.

Medelijden met de pelgrims

Pater David Grenier van de franciscaanse custodie van het Heilig Land, zei dat de kerkleiders medelijden hadden met de pelgrims die tijdens de sluiting voor een dichte deur stonden, “maar wij waren in een gealarmeerde toestand”. Hij voegde toe dat de aan de kerk verbonden paters franciscanen Missen hebben opgedragen voor de intenties van de pelgrims die niet binnen konden bidden.

“We zijn erg blij de deuren geopend te hebben; we hoopten vanaf het begin de deuren voor de kortst mogelijke tijd te sluiten”, een “sterke stap” die ze namen om te laten zien dat men anders “over tien, vijftig of honderd jaar” de kerk mogelijk niet meer in stand zou kunnen houden.

Volgens pater Grenier zouden ook bezittingen van de VN in Jeruzalem de effecten van het beleid ondervinden.

Belastingvrijstelling voor Kerken

Zondag stelden de drie christelijke leiders dat de voorgenomen belastingheffing deel uitmaakt van een “systematische campagne tegen de Kerken en de christelijke gemeenschap van het Heilig Land, in flagrante schending van de bestaande status quo”. De Israëlische overheid had die campagne volgens de drie “naar een ongekend niveau” getild.

Het heffen van de belasting zou ingaan tegen de weliswaar onofficiële, maar al lang geldende belastingvrijstelling voor Kerken. Medio februari wezen de drie in een reactie al op de grote investeringen door de Kerken in de bouw van “scholen, ziekenhuizen en tehuizen, vele daarvan voor de ouderen en achtergestelden”.

De voorgenomen belasting zou volgens hen ten koste gaan van de kerkelijke inkomsten voor charitatief werk. De grootste slachtoffers daarvan zouden volgens “verarmde gezinnen” zijn en kinderen die niet meer naar school zouden kunnen gaan. (CNS/AsiaNews)