fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

‘Juist in deze tijd’: bisschoppen vragen om extra aandacht voor Adventsactie

Sanne Gerrits 20 november 2020
image
In de Democratische Republiek Congo steunt de Adventsactie vijftig gezinnen met onder meer landbouwgrond en onderwijs in landbouw- en verkooptechnieken. Foto: Stichting Bisschoppelijke Vastenactie

Verschillende Nederlandse bisschoppen hebben een oproep aan hun parochies gedaan om de Adventsactie te steunen en onder de aandacht te brengen. Die draait dit jaar om de wereldwijde voedselzekerheid, die door de coronapandemie in gevaar komt.

Juist in deze tijd van corona is het door onlinevieringen minder vanzelfsprekend dat de oproep tot solidariteit met mensen elders goed aankomt, vrezen de bisschoppen.

'De hoop doorgeven'

Kardinaal Wim Eijk stuurde 11 november een brief aan de priesters, diakens, pastoraal werkers en diaconaal assistenten in het aartsbisdom Utrecht. Hij riep op tot steun aan de Adventsactie.

“Advent is de periode van verwachting, van uitzien naar een nieuw begin, naar God die in zijn Zoon voor ons mens is geworden. Een periode van hoop. Juist in deze tijd willen we met de Adventsactie deze hoop ook doorgeven. Ik hoop dan ook van harte dat u de Adventsactie actief wilt ondersteunen”, schrijft de kardinaal.

https://www.kn.nl/abonnementen/

'Solidariteit gestalte geven'

Ook bisschop Ron van den Hout van Groningen-Leeuwarden schreef een brief: “Ik zou het zeer waarderen als u de Adventsactie actief onder de aandacht wilt brengen in uw parochie. Zeker nu eerder dit jaar de jaarlijkse Vastenactie-campagne vanwege de coronamaatregelen in veel parochies werd afgelast, wil ik u vragen om de vrijwilligers in uw parochie extra te motiveren voor de Adventsactie. Op deze manier kunnen we onze solidariteit met mensen ver weg ook in deze moeilijke periode concreet gestalte blijven geven. Juist de kwetsbare gemeenschappen worden onevenredig hard getroffen door de coronapandemie. Zij hebben onze hulp hard nodig.”

Hij vraagt parochies onder meer om in voorbeden, tijdens collectes, in parochiebladen en op parochiewebsites te wijzen op de Vastenactie.

Vicieuze armoedecirkel doorbreken

De Stichting Bisschoppelijke Vastenactie, die de Adventsactie organiseert, ondersteunt dit jaar projecten om de voedselzekerheid van kinderen te vergroten in de Democratische Republiek Congo, Malawi en Nicaragua, en op de Westelijke Jordaanoever.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Er worden projecten gefinancierd die er bijvoorbeeld voor zorgen dat gezinnen zelf groente, granen en fruit kunnen verbouwen en zo beschikken over gezond en gevarieerd voedsel. Zo hoopt de stichting de vicieuze cirkel te helpen doorbreken van armoede, ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede.

Projecten

In Congo krijgen vijftig gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en zaaigoed. Ook krijgen ze onderwijs in landbouw- en verkooptechnieken. In Nicaragua leren families nieuwe landbouwtechnieken en op de Westbank krijgen boerengezinnen steun bij het opzetten van hun bedrijfjes. In Malawi leren 160 alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen om op ecologische wijze groenten te verbouwen.