fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kardinaal Burke: ‘Bidden moslims wel tot dezelfde God?’

KN Redactie 31 augustus 2016
image
Foto: AP

Het is “zeer twijfelachtig” of moslims wel dezelfde God aanbidden en dat de Islam een godsdienst van vrede is.

Burke (68) is oud-prefect van de Apostolische Signatuur, de hoogste Vaticaanse rechtbank en staat nu aan het hoofd van de Soevereine Militaire Orde van Malta.

Interviewboek

Hij reageerde op vragen naar aanleiding van het interviewboek Hope for the World: To Unite All Things in Christ, geschreven door de Franse journalist Guillaume d’Alançon. In het boek gaat Burke in op hete hangijzers als het verband tussen contraceptie en abortus, de transgenderproblematiek, communie voor hertrouwd gescheidenen en de binnenkerkelijke problemen.

Conciliedocument

Een van de topics is de verhouding tot de islam, waarnaar de Kerk volgens het conciliedocument Nostra Aetate “met waardering” kijkt. De verklaring uit 1965 stelt: “Zij aanbidden de ene God, de levende en uit zichzelf bestaande, de barmhartige en almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die gesproken heeft tot de mensen. Zij leggen zich erop toe zich met heel hun hart ook aan zijn verborgen raadsbesluiten te onderwerpen zoals Abraham, naar wie het islamitisch geloof graag terug grijpt, zic aan God heeft onderworpen. (…) Bovendien verwachten zij de dag van het oordeel, wanneer God alle mensen doet verrijzen en zal vergelden. Daarom houden zij het zedelijk leven hoog en eren God vooral door gebed, aalmoezen en vasten.”

Toenemende kritiek

Gezien de ontwikkelingen die sindsdien binnen de islam en de islamitische wereld hebben plaatsgevonden is er toenemende kritiek op de verklaring dat volgens sommigen als in strijd met de kerkelijke Leer wordt beschouwd.

Religieus relativisme

Kardinaal Burke wijst erop dat het om een niet-dogmatische verklaring gaat. De houding tegenover de islam wordt volgens hem grotendeels beïnvloed door religieus relativisme dat gelooft “dat wij allemaal dezelfde God aanbidden” en dat “wij allemaal in liefde geloven”.
Als “God liefde is”, hoe kan Hij dan “dezelfde God zijn die moslims opdraagt de ongelovigen af te slachten en hun heerschappij met geweld te vestigen?””, vraagt Burke zich af.

‘Gewoon niet juist’

“Ik geloof niet dat het waar is dat wij allemaal dezelfde God aanbidden. En zeggen dat wij allemaal in liefde geloven is gewoon niet juist.”
Burke baseert zijn uitspraken op “mijn eigen studies op de teksten van de islam en op de commentaren.” Het religieus relativisme dat de katholieke en islamitische leer over de goddelijke natuur op één lijn stelt “respecteert de waarheid niet” over wat beide religies leren. “Dat helpt niet”, aldus Burke.

Islamitische agenda

Hij pleit ervoor zorgvuldig te onderzoeken wat de islam is en wat het christelijk geloof leert, omdat zij niet vergelijkbaar zijn. “In de islamitische agenda is niets gewijzigd sinds vroeger tijden toen onze voorouders het christendom tegen islamitische aanvallen moesten verdedigen. Zij zagen dat de islam de heilige waarheid aanviel.”

In strijd met de leer

In de VS is onlangs een heftige discussie losgebarsten of katholieken gehouden zijn de islam als een godsdienst van vrede te beschouwen.
Volgens sommigen, onder wie monsignor Stuart Swetland, rector van het katholieke Donnelly College in Kansas City, zouden islam-kritische katholieken afwijken van de Leer van de Kerk.