fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kardinaal Eijk: ‘Als wij durven getuigen, spreekt de Geest door ons’

Sanne Gerrits 13 juli 2020
image
Kardinaal Eijk tijdens zijn preek. "“Als katholiek worden we vaak ter verantwoording geroepen voor onze overtuiging. Dit kan soms best intimiderend zijn." Screenshot: YouTube.com - Bisdom Rotterdam

“Christus laat ons niet alleen. Als wij durven te getuigen, spreekt door ons de Heilige Geest, die Hij met Pinksteren aan de Kerk gaf. Bidden we dat Gods Geest ons op voorspraak van de martelaren van Gorcum de moed, de kracht en het inzicht geeft om op vruchtbare wijze in onze tijd Christus te verkondigen.”

Aan het woord is kardinaal Eijk. Hij sprak afgelopen zaterdag bij de online Nationale Bedevaart naar Brielle, waar de martelaren van Gorcum worden herdacht.

Martelaren

“In het kader van der verovering van Holland namen de Geuzen op 26 juni 1972 de stad Gorcum in. Slechts een kleine minderheid van de stad was protestant. De meerderheid was katholiek. Maar, zoals helaas vaak gebeurt, zweeg deze silent majority uit vrees voor het geweld van de Geuzen, toen priesters en religieuzen uit de stad en de omgeving gevangen werden genomen”, zei kardinaal Eijk.

De negentien martelaren werden uiteindelijk “verhoord, gemarteld en al dan niet opzettelijk op klunzige wijze opgehangen, waardoor ze urenlang een trage verstikkingsdood stierven.”

Virtuele bedevaart

Ieder jaar trekt de Nationale Bedevaart meer dan duizend pelgrims om de martelaren te gedenken. Vanwege de coronavirusuitbraak werd besloten de bedevaart online te houden. Mensen konden via videoscherm de viering volgen, waarbij naast Eijk ook bisschop Van den Hende en custos Jack Glas aanwezig waren.

Misstanden

“Niet kan worden ontkend dat de weerstand tegen katholieke priesters en religieuzen mede voortkwam uit misbruiken die sinds het einde van de Middeleeuwen in de Katholieke Kerk veelvuldig voortkwamen,” zei kardinaal Eijk. En ook nu gaat niet alles goed in de Kerk, gaf hij toe.

Verloochenen

“Maar hiervoor stonden zij in Den Briel niet terecht. Van hen werden twee dingen gevraagd: dat ze de geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie zouden opgeven en tevens hun geloof in de paus als het zichtbaar hoofd van de Kerk en de plaatsbekleder van Christus op aarde. Ondanks mishandeling en bedreiging met een vreselijke dood ware zij niet bereid die essentiële geloofspunten te verloochenen.”

“Christus laat ons niet alleen. Als wij durven te getuigen, spreekt door ons de Heilige Geest, die Hij met Pinksteren aan de Kerk gaf. ”
- Kardinaal Wim Eijk

Kracht van genade

“Paulus vergelijkt ons christenen in de tweede lezing met aarden potten: we zijn als het op onze menselijke kracht aankomt, broos, breekbaar en kwetsbaar. Dit gold ook voor de martelaren van Gorcum. Maar toen het erop aankwam, gaven zij Christus de gelegenheid door de overgrote kracht van zijn genade in hun hart te overwinnen.”

‘Christus’ woorden gelden ook voor ons’

“Als katholiek worden we vaak ter verantwoording geroepen voor onze overtuiging. Dit kan soms best intimiderend zijn. We worden dan geconfronteerd met onze zwakheid en gebrek aan moed. Maar de woorden van Jezus en Paulus gelden niet alleen voor de mensen in de eerste eeuw of de martelaren van Gorcum, maar ook voor ons”, sprak Eijk.

“Christus laat ons niet alleen. Als wij durven te getuigen, spreekt door ons de Heilige Geest, die Hij met Pinksteren aan de Kerk gaf. Bidden we dat Gods Geest ons op voorspraak van de martelaren van Gorcum de moed, de kracht en het inzicht geeft om op vruchtbare wijze in onze tijd Christus te verkondigen.”

Bron: Bisdom Rotterdam