fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Kardinaal Koch: opheldering tussen Kerken nodig over ethische thema’s

KN Redactie 25 april 2016
image
Kardinaal Kurt Koch (Foto: AP)

Er is dringend behoefte aan opheldering tussen de christelijke Kerken op het punt van ethische kwesties. Dat stelt de Vaticaanse ‘oecumeneminister’, kardinaal Kurt Koch.

Tot in de jaren negentig bracht men de oecumenische banden onder de noemer “geloof scheidt, handelen verenigt”, maar intussen is het precies omgekeerd, aldus de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen.

Ethiek en bio-ethiek

“Vandaag hebben we in vele geloofsvragen een eenheid gevonden, maar op het ethische en bio-ethische vlak komen nieuwe verschillen op”, zei kardinaal Koch tegen Kathpress.

Huwelijk en gezin, seksualiteit, gender

“We moeten deze ethische vragen dringend aanpakken”, voegde hij toe. Juist rond thema’s als huwelijk en gezin, seksualiteit of ook gender-vraagstukken zijn er fundamentele spanningen en verschillen tussen de katholieke Kerk, de orthodoxe Kerken en de reformatorische Kerken, stelde Koch.

Tegelijk ziet hij in een aantal protestantse Kerken ook nieuwe tendensen “waar men zich herbezint op het bijbelse beeld van huwelijk en gezin”.

Panorthodox concilie

De kardinaal heeft grote verwachtingen, “juist ook voor de oecumene”, van het panorthodoxe concilie dat in juni op Kreta plaatsvindt.

In ontmoetingen met orthodoxen en in de katholiek-orthodoxe dialoogcommissies nam hij ook steeds spanningen binnen de Orthodoxie waar, zei Koch, “en dat is er een wezenlijke hindernis voor, dat we in de dialoog verder komen”.

‘Toekomst katholiek-orthodoxe dialoog’

Tussen de orthodoxe Kerken bestaan zeer verschillende oecumenische posities, aldus de kardinaal.

“Wanneer de orthodoxen echter onderling meer eenheid kunnen vinden, dan ben ik ervan overtuigd dat dat zeer positief zal zijn voor de toekomst van de katholiek-orthodoxe dialoog.” (KNA)