fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Nieuws

Katholieken en lutheranen willen samen verder

KN Redactie 31 oktober 2016
image
Paus Franciscus en bisschop Yunan ondertekenen de gemeenschappelijke verklaring. (Foto: AP)

Met een gemeenschappelijke verklaring hebben de katholieke Kerk en de Lutherse Wereldfederatie (LWF) hun wil bekrachtigd om samen verder te zoeken naar eenheid.

“Vele leden van onze gemeenschappen verlangen ernaar de Eucharistie samen te kunnen ontvangen als concrete uitdrukking van de volle eenheid”, aldus de verklaring.

Honger en dorst naar eenheid

De katholieke Kerk en de LWF hebben een “gemeenschappelijke pastorale verantwoordelijkheid de geestelijke honger en dorst van onze mensen om een te zijn in Christus tegemoet te komen.”
Beide hebben de wens dat de oecumenische inspanningen op dit terrein vooruitgang boeken “mede door het vernieuwen van onze inzet voor de theologische dialoog”.

Herdenking Reformatie

Aanleiding voor de verklaring was een oecumenisch gebed in de kathedraal van het Zweedse Lund ter herdenking van het begin van de Reformatie, 500 jaar geleden.

Wederzijds begrip verdiept

“Vijftig jaar ononderbroken en vruchtbare oecumenische dialoog tussen katholieken en lutheranen hebben ons geholpen vele verschillen te overwinnen en hebben ons wederzijds begrip en vertrouwen verdiept”, aldus de verklaring. Beide gesprekspartners hebben geleerd dat er meer is dat verbindt dan dat er scheidt.

Hulp aan vluchtelingen

Het Vaticaan en de lutheranen verplichten zich in de verklaring bovendien tot een gemeenschappelijke inzet voor vluchtelingen, armen en milieubescherming. Daarnaast veroordelen zij religieus gemotiveerd geweld.

Eenheid verwond

Met het oog op de kerkscheuring staat in de verklaring: “Terwijl wij een diepe dankbaarheid ervaren voor de geestelijke en theologische gaven die wij door de Reformatie ontvangen hebben, erkennen en beklagen wij voor Christus tegelijkertijd dat lutheranen en katholieken de zichtbare eenheid van de Kerk verwond hebben.” (KN/KNA)