<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in België

Eindrapport luisterfase: Belgen willen het Kerk-zijn over een andere boeg gooien

Selinde van Dijk-Kroesbergen 12 juli 2022
image
Uit de luisterfase die in alle Belgische bisdommen de afgelopen maanden is gehouden ter voorbereiding op de bisschoppensynode over synodaliteit kwam naar voren dat er een sterke wens is voor een cultuuromslag in de Kerk. Belgen willen geen lege of half gevulde kerken meer, maar een Kerk die erop uitgaat en aansluit bij de huidige tijd. Afgebeeld: Notre-Dame de la Chapelle in Brussel. Foto: Robby Mccullough - Unsplash

“Er is duidelijk iets nieuws op komst, er staat iets te gebeuren dat een positieve dynamiek op gang brengt.” Met deze woorden starten de Belgische bisschoppen hun eindrapportage na een periode van luisteren en onderscheiden in alle bisdommen van het land.

De Belgen, zo staat te lezen in de ‘synthese’ van de verschillende bisdomsrapporten in het kader van de synode over synodaliteit, willen een solidaire Kerk die niemand buitensluit en openstaat voor samenwonende, hertrouwde en homoseksuele stellen. Een Kerk die gehuwde priesters op korte termijn, en vrouwelijke priesters op den duur, toestaat. Een Kerk die buiten de gebouwen present is en in eigentijdse taal communiceert.

Kerkbeeld

Belgische katholieken lijken vooral te hunkeren naar een cultuuromslag in de Kerk. Het huidige kerkbeeld is dan ook niet positief: de Kerk wordt door veel gelovigen als klerikaal en hiërarchisch ervaren. Sommigen vinden de Kerk te moraliserend en ver van hen verwijderd. Anderen vinden de Kerk juist te schuchter.

“We dromen van een Kerk die een verbindende rol kan spelen en oog heeft voor de veranderingen in de maatschappij”

Veel gelovigen zijn bezorgd over de secularisering in de samenleving en de vergrijzing in katholieke kring. Ook valt een naar binnen gekeerde houding van de Kerk bij velen niet goed. De Kerk zou te veel bezig zijn met de eigen organisatie in plaats van met de missionaire opdracht.

Aan de andere kant vinden veel mensen de Kerk een gastvrije plek van vrede en hoop. Het samen bidden en vieren wordt vaak positief ervaren, evenals de schoonheid in de Kerk.

Gedroomde Kerk

“We dromen van een Kerk die een verbindende rol kan spelen, die openstaat voor leven gevende kerkplekken en oog heeft voor de veranderingen in de maatschappij”, luidt de wens van katholiek België. De Belgen wensen een inclusieve Kerk “zonder onderscheid of oordeel, barmhartig en vreugdevol. Een Kerk die ons zendt in de wereld en naar mensen toegaat daar waar ze leven.”

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Om aan de gedroomde Belgische Kerk te kunnen voldoen, richt het rapport zich op vijf aandachtsgebieden: de identiteit van de Kerk; de rol van de Kerk in de wereld; de missionaire opdracht van de Kerk; liturgie en ambten.

Ambtsvoorwaarden

Van al deze aandachtsgebieden is er de grootste roep om verandering in de ambtsvoorwaarden. Gelovigen willen dat priesters gehuwd mogen zijn. Dit om priestertekorten tegen te gaan, om kwaliteitsverbetering, om het geluk van de pastores of om als instituut geloofwaardig te zijn.

“Er is veel onbegrip over een Kerk die spreekt over naastenliefde, maar mensen uitsluit op basis van geaardheid of relatie”

Het feit dat vrouwen niet worden toegelaten tot het ambt vinden veel Belgen onrechtvaardig en wereldvreemd. Voor velen is dit de belangrijkste reden dat ze de Kerk de rug hebben toegekeerd. Er is dan ook een grote roep om het openstellen van het ambt voor vrouwen.

Wereld

Verder is er een luide roep om meer verbinding met de wereld. Er is een vraag naar een Kerk die meer “naar buiten treedt en luistert, die eenvoudig, vreugdevol, barmhartig de aanwezigheid van Jezus Christus in onze wereld, gestalte geeft”. De Kerk heeft veel te bieden en door te geven aan de volgende generaties. Dit mag beter benadrukt worden in de prediking, de media en in vormingscursussen, zo staat er in het rapport.

https://www.kn.nl/abonnementen/

Ook is er veel onbegrip over een Kerk die spreekt over naastenliefde, maar mensen uitsluit op basis van geaardheid of relatie. De Kerk zou homoseksuele stellen, maar ook samenwonende of hertrouwde (na een echtscheiding) personen moeten erkennen op basis van een interpretatie “die meer in overeenstemming is met het gebod van liefde”.

De taal van de Kerk is ‘onhoorbaar’

Verder windt het rapport er geen doekjes om dat er een grote kloof bestaat tussen de Kerk en jongeren of nieuwkomers. “De taal van de Kerk is voor velen niet meer ‘hoorbaar’”, staat er geschreven. De liturgie is voor veel mensen onbegrijpelijk en voor nieuwkomers vaak vervreemdend. Ook sluit de boodschap van de Kerk niet aan bij de belevingswereld van veel mensen.

Daarbij moet de Kerk ook op andere plekken dan binnen de kerkmuren aanwezig zijn. Sociale netwerken worden hierbij genoemd, maar ook ontmoetingsplekken met gelijkgezinden.

‘Belangrijkste zorg’

“Onze belangrijkste zorg moet zijn hoe we kansen kunnen creëren opdat mensen in hun leefwereld, het mysterie en de schoonheid van ons geloof in Christus (her)ontdekken”, aldus het rapport.

Lees hier het hele rapport.

Een traditie van eeuwen tegenover de waan van de dag

In een wereld waarin alles voortdurend verandert en onder druk staat, is katholieke kwaliteitsjournalistiek een uniek en kostbaar goed. Op KN.nl heeft u altijd toegang tot het laatste nieuws uit kerk en samenleving, en vindt u uitgebreide reportages en verhelderende analyses van onze gespecialiseerde redacteuren.

Voor maar € 1,40 per week leest u altijd als eerste al het moois dat KN.nl te bieden heeft, heeft u online onbeperkt toegang tot al onze artikelen én steunt u het voortbestaan van de laatste katholieke krant van Nederland.

Dus geef om katholieke kwaliteitsjournalistiek en word lid van KN Online.