fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Bisschop van Rotterdam pleit voor ‘gebedszomer’

Selinde van Dijk-Kroesbergen 20 juli 2022
image
Bisschop Hans van den Hende van bisdom Rotterdam vraagt om deze zomer geen 'gebedsvakantie' te nemen, maar juist extra te bidden voor de grote problemen van deze tijd. Foto: Bisdom Rotterdam

Veel mensen worden momenteel geraakt door de gevolgen van oorlog, armoede, klimaatverandering en tegengestelde ideeën omtrent de beschermwaardigheid van het leven. De Rotterdamse bisschop Hans van den Hende vraagt katholieken gezamenlijk hiervoor te bidden deze zomer.

“Zomermaanden betekenen niet dat we de realiteit waarin wij leven onderbreken. Bovendien hebben christenen de uitdaging ontvangen om iedere dag ruimte te maken voor gebed”, aldus mgr. Van den Hende.

Viertal problemen

In een brief aan parochies vraagt de bisschop te bidden, thuis of in de voorbede in de Kerk, voor een viertal grote problemen in deze tijd.

Allereerst noemt hij de oorlog in Oekraïne en de oorlogen in andere landen waardoor veel mensen op de vlucht slaan.

Als tweede punt geeft hij aan dat door de armoede waarin veel mensen leven, vaak al van jongs af aan, veel mensen minder kansen krijgen om zich goed te ontplooien.

https://www.us12.list-manage.com/subscribe/post?u=d22144bf286104d517b638301&id=b3f10e4ed1

Vervolgens constateert de bisschop dat kwetsbare mensen meer bescherming nodig hebben, zowel het ongeboren leven als zieken en ouderen.

De gevolgen van klimaatveranderingen is het laatste probleem waarvoor de bisschop vraagt extra te bidden. Om dit zoveel mogelijk te bestrijden moet er verandering komen in levensstijl en bedrijfsvoering.

Gedeelde zorg

Deze problemen die de huidige tijd kenmerken mogen volgens de bisschop niet alleen bij bepaalde groepen worden neergelegd.

“Het getuigt van gemeenschapszin en solidariteit in de samenleving en in de Kerk wanneer we deze moeilijkheden en problemen benaderen in gedeelde zorg en dat zij in ons gebed een plaats hebben”, schrijft hij.