fbpx
<

Geef om katholieke journalistiek

doneer
Kerk in Nederland

Een week lang oecumenisch bidden: ‘Geloof is wat we gemeenschappelijk hebben’

Luuk van den Einden 13 januari 2023
image
Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden christenen een week lang voor meer eenheid en tegen uitsluiting en racisme. Overal in Nederland zijn lokale initiatieven te vinden. Foto: CNS - Paul Haring

De Week van gebed voor eenheid staat dit jaar in het teken van het onrecht dat ongelijkheid en racisme veroorzaken. Overal in Nederland komen christenen samen voor oecumenische ontmoetingen: “Het is verrijkend om je te verdiepen in hoe anderen vieren en bidden.”

Vanaf zondag bidden leden van verschillende Kerken een week lang samen voor meer eenheid onder christenen. Naar schatting zullen 200.000 Nederlanders zich bij dit internationale initiatief aansluiten onder het thema ‘Doe goed, zoek recht’ – een verwijzing naar Jesaja 1,17. Dit jaar richt de Week van gebed voor eenheid zich namelijk in het bijzonder op de verdeeldheid die ongelijkheid en racisme veroorzaken.

Actuele oproep

De profeet Jesaja daagde de mensen in zijn tijd uit om samen goed te doen en gerechtigheid te zoeken voor onderdrukte mensen. Volgens de organisatie van de gebedsweek, die bestaat uit de Raad van Kerken, MissieNederland en SKIN, de vertegenwoordiger van internationale en migrantenkerken, is die oproep vandaag nog steeds actueel.

https://www.kn.nl/abonnementen/

“Dit jaar klinkt de oproep om je te verzetten tegen onrecht en discriminatie in structuren binnen en buiten Kerken”, zegt Madelon Grant, coördinator van SKIN. “Gedurende de week wordt besproken hoe racisme tot verdeeldheid leidt in plaats van tot het zoeken naar eenheid, ook onder christenen.”

Eigen identiteit

Veel kerken openen tijdens de Week van gebed voor eenheid de deuren voor oecumenische initiatieven. De katholieke geloofsgemeenschap van Maurik werkt daarvoor samen met vijf naburige protestantse kerken. “Als katholieke gemeenschap voelen we ons verbonden met onze medebroeders en -zusters, of ze nu protestants of katholiek zijn”, vertelt Bert de Weerd, vicevoorzitter van de Suitbertusparochie.

In de streek rond Maurik vindt een oecumenische zondagsviering plaats en worden elke avond de vespers gebeden in een andere kerk. Deelname aan de centrale viering door de verschillende Kerken gaat moeizaam: dat toont het belang van gebed voor eenheid, vindt De Weerd. “Mensen houden toch vast aan hun eigen viering. Het bleek lastig om de eigen identiteit niet op te geven, maar in te passen in het grotere geheel.”

‘Gluren bij de buren’

In het kader van het thema ‘Doe goed, zoek recht’ zal er gebeden worden voor vrede in Oekraïne: vluchtelingen uit dat land worden in Maurik opgevangen en een aantal van hen kerkt al een tijdje in de parochie. “In de gebedsweek willen we daar aandacht aan besteden: we vinden het lastig dat de Russisch-orthodoxe Kerk een ander standpunt over de oorlog inneemt. We willen bidden dat leiders zich meer door Gods Geest laten leiden.”

“Het is verrijkend om je te verdiepen in hoe anderen vieren en bidden.”
- Marie-José Vos

In Capelle aan den IJssel doen maar liefst zestien verschillende geloofsgemeenschappen mee. Marie-José Vos, lid van de Werkgroep Andersoortige Vieringen van de Christoffelparochie, ervaart de deelname als een inspirerend geheel. “Gluren bij de buren”, noemt ze de samenwerking in het kerkelijk diverse Capelle. “Het is verrijkend om je te verdiepen in hoe anderen vieren en bidden. Wij putten uit het katholieke, maar de veelheid en schoonheid van de liederen en gebeden uit andere Kerken zijn heel waardevol en verfrissend.”

SKIN is dit jaar voor het eerst aangehaakt bij de organisatie. Volgens Grant is er namelijk nog veel werk te doen als het gaat om onderlinge bekendheid tussen christenen van verschillende achtergronden. “Er zijn al mooie initiatieven om relaties op te bouwen, maar christenen zijn niet anders dan andere mensen en dragen dus, zoals alle mensen, vooroordelen met zich mee”, zegt ze. “Er bestaan ideeën over elkaar die niet per se racistisch zijn, maar soms is er ook sprake van discriminatie.” Wel ziet ze de bewustwording over deze thema’s groeien in Nederland.

Verbinding ongeacht huidskleur

Of migrantenkerken meer met onrecht geconfronteerd worden dan migrantengemeenschappen in het algemeen, betwijfelt Grant. “Er is een groot verlangen naar verbinding als christenen ongeacht huidskleur. Het is goed om bespreekbaar te maken dat mensen in Nederland met uitsluiting te maken hebben en tegelijkertijd de eenheid in Christus te blijven zoeken als christenen”, zegt ze. “We dienen dezelfde God: als je vanuit die gedachte bewust naar jezelf kijkt, is het mogelijk om verbinding te bereiken.”

De Week van gebed voor eenheid draagt daaraan bij, hoopt ze. De achterliggende gedachte is dat mensen op lokaal niveau ervoor warmlopen om samen te komen en samen te bidden, “om zo te ontdekken dat ze meer met elkaar gemeen hebben dan op het eerste oog lijkt”.

https://www.kn.nl/donaties/

Volgens Grant zou het mooi zijn als Kerken erin slagen om de contacten die tijdens de gebedsweek gelegd zijn te behouden. “De meeste situaties vragen daarbij om maatwerk: op welke manieren kunnen gemeenschappen elkaar aanvullen?” Zo’n eerste kennismaking vormt daarvoor een goede basis: “Geloof is wat we gemeenschappelijk hebben: dat is een krachtig middel om elkaar te ontmoeten.”

Info: weekvangebed.nl